Udslip af genetisk modificeret gær i Norddjurs Kommune

26-03-2021
Genteknologi

Miljøstyrelsen vurderer, at udslippet ikke medfører risici for natur, miljø og sundhed. De genetisk modificerede gærceller forventes at være døde i rensningsanlæg eller Kattegat samt være inddæmmet og inaktiveret fra tag.

Miljøstyrelsen har den 18. marts 2021 modtaget oplysninger om, at der natten mellem den 17. og 18. marts 2021, er sket et udslip af genetisk modificerede gærceller (Saccharomyces cerevisiae) via overskumning til tag samt eget rensningsanlæg og videre ud i Kattegat. Norddjurs Kommune er orienteret om udslippet. Beredskabsstyrelsen blev tilkaldt og bistod i inddæmning og oprydning efter udslippet.

I forbindelse hermed vurderer Miljøstyrelsen, med faglig bistand fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), at udslippet ikke vil have konsekvenser for natur, miljø og sundhed, og der foreligger dermed ingen risici i forbindelse med udslippet.

De gærceller, der er løbet ud over taget, er blevet opsamlet og inaktiveret. Størstedelen af udslippet er dog undsluppet til eget rensningsanlæg, og der må forventeligt være udledt nogle levende organismer til Kattegat via spildevandet. Dog vurderes det, at de fleste gærceller er døde i rensningen. Temperaturen i Grenå Havn er blevet målt til 3 grader. Eventuelle udledte gærceller vil ikke kunne overleve eller formere sig under disse forhold.

Miljøstyrelsen vil gennemgå virksomhedens godkendelse af brug af genmodificerede organismer på produktionsanlægget og vurdere eventuelle brud på vilkår i godkendelsen for at sikre, at lignende tilfælde ikke forekommer. Styrelsen foretager desuden en opfølgning i samarbejde med virksomheden for at udrede, hvordan uheldet kunne ske, og mhp. at foretage foranstaltninger, der forhindrer fremtidige uheld.