Søg tilskud til lavbund inden 15. april

25-03-2021
Natur Vandmiljø Landbrug Klimatilpasning

Miljøstyrelsen har foreløbig modtaget ansøgninger, der dækker et areal på 470 hektar. Man kan nå det endnu, hvis man vil være med i første ansøgningsrunde.

Hvis du går med tanker om et lavbundsprojekt med tilskud fra Klima-Lavbundsordningen og ønsker at være en del af første ansøgningspulje, skal du ansøge inden 15. april.

Der er afsat i alt 255,5 millioner kroner til den nye tilskudsordning til klima-lavbund i 2021 og 2022. Det svarer til udtagning af 2.000 hektar landrugsjord og til, at klimaet skånes for 30.000 tons CO2 i 2030.

Tilskuddet dækker kompensation til lodsejere og projektering og anlæg.

Miljøstyrelsen forventer at give ansøgere fra første runde besked i løbet af  juni.

Den nye tilskudsordning til lavbundsjorde åbnede for ansøgninger 1. februar og lukker 15. april. Den næste ansøgningsrunde åbner til efteråret.

Fordele for lodsejer

Den nye Klima-Lavbundsordning er opbygget, så enkelt som muligt, hvilket giver en række fordele for lodsejerne:

-Lodsejerne får hele kompensationen udbetalt på én gang, når projektet er etableret.

-Klima-lavbundsprojekter kan integrere flere tiltag under ét tilsagn og ét tilskud, det kan fx være tiltag til forbedring af natur-og vandmiljø, klimatilpasning og friluftsliv.

-Klima-lavbundsordningen kan søges af individuelle lodsejere. Hvis flere går sammen om et projekt, kan kommunen lave ansøgningen.

For at kunne søge tilskud skal mere end 60 procent af projektområdet have et kulstofindhold over seks procent, og det samlede område skal være mindst 10 hektar.

Læs nyheden: Ny tilskudsordning skal spille nøglerolle i klimakampen 

Flere lodsejere kan gå sammen om en fælles ansøgning og lægge jord til samme klima-lavbundsprojekt.

Webinar: Sådan søger du tilskud

Miljøstyrelsen afholder et webinar, der specifikt omhandler en teknisk gennemgang af, hvordan man indtegner sit undersøgelsesområde i MiljøGIS, og hvordan relevante informationer eksporteres fra MiljøGIS. Webinaret vil blive afholdt 8. april kl. 14–15. Information om tilmelding vil fremgå snarest på www.mst.dk/lavbund

Se video med informationsmøde om klima-lavbund

Våd jord er godt for klimaet

Når lavbundsjorden bliver våd, bliver der sat en prop i udledningen af drivhusgasser fra jorden.

Læs nyheden: Ny tilskudsordning til lavbund

Klimaeffekten opstår, fordi jorden tilføres mindre ilt, når vandstanden hæves. Dermed sker nedbrydningen af jordens kulstofindhold langsommere eller ophører helt, så der udledes færre drivhusgasser. I stedet skabes nye naturområder uden gødning, sprøjtning og jordbehandling.

86.000 kroner i kompensation

Den nye klima-lavbundsordning kan både søges af enkeltpersoner, virksomheder, kommuner og fonde. Lodsejer får op til 86.000 kroner i kompensation for hver hektar lavbundsjord, man tager ud af drift.

Læs folder om klima-lavbundsordningen 

For at få tilskud skal dræning og jordbearbejdning ophøre. Man kan fortsat have dyr på græs, slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden.

Fakta: Andre ordninger til udtagning af lavbundsjorde

Der findes flere forskellige ordninger som giver mulighed for at udtage lavbundsjorde til gavn for klimaet, naturen og vandmiljøet.

Ud over Miljøstyrelsens Klima-Lavbundsordning vil Naturstyrelsen også gennemføre klima-lavbundsprojekter. Se nærmere her 

Samtidig opretholdes Landbrugsstyrelsens EU-medfinansierede ordning til udtag af lavbundsjorder. Se nærmere her: 

Landbrugsstyrelsen - lavbundsprojekter