Ombyggede miljøskibe stævner ud

19-03-2021
Vandmiljø NOVANA

Sif og Frigg er nu klar til at overvåge de danske farvande efter en lang og til tider problemfyldt ombygningsproces.

De nye miljøskibe er katamaraner, og sejler betydeligt hurtigere end de gamle miljøskibe. Foto: Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen overtager i dag miljøskibene Sif og Frigg, der i efteråret og vinteren har været under ombygning på Faaborg Værft. Skibene er oprindelig bygget til at betjene engelske olieboreplatforme, men er er nu ombygget og indrettet til effektiv overvågning af det danske havmiljø.

Skibene har været længe undervejs. De blev indkøbt brugt i 2015, med henblik på at blive bygget om, men ombygningen har været ramt af en flere problemer undervejs. Udbuddet af ombygningen er gået om flere gange, og senest har COVID19 udfordret byggeprocessen med bl.a. leveranceproblemer fra USA.

-Det har være en svær fødsel med de her skibe, men nu er vi endelig nået i mål. Jeg glæder mig over, at det er blevet et rigtig godt resultat, med et par skibe, der til fulde opfylder vores forventninger. Værftet har lykkedes med at holde vægten lavere end forventet, og det gavner både fart og brændstoføkonomi, siger kontorchef Morten Jepsen fra Miljøstyrelsen.

Sif og Frigg har en maksimum fart på 45 kilometer timen (25 knob). Det cirka dobbelt så hurtigere end de gamle miljøskibe, og øger skibenes rækkevidde. Derfor kan Miljøstyrelsen fremover kan nøjes med to miljøskibe i stedet for tre.

-Sif og Frigg er både større og mere sødygtige end vores gamle miljøskibe. Det gør os mindre vejrafhængig, når vi skal overvåge havmiljøet. Vi kan simpelthen fortsætte prøvetagning, selvom vinden blæser op. Det gør planlægningen nemmere og mere robust, siger Morten Jepsen.

I de kommende uger går Miljøstyrelsens besætning på i alt syv mand fordelt på de to skibe i gang med prøvesejladser i farvandet omkring Svendborg, som er hjemhavn for de to skibe.

Sif og Frigg indfases gradvist i foråret og med udgangen af maj forventes de at dække hele det program der hidtil har været løst af de tre gamle miljøskibe, som nu bliver sat til salg.

Sif og Frigg er blevet forlænget med 2,4 meter i forhold til de oprindelige 17,5 meter og udstyret med laboratorie og kahytter.

Fakta: Hvad laver et miljøskib?

Sif og Frigg er katamaraner, det er brede skibe med en meget lav dybgang, så de kan sejle ind på lavt vand. Det er en fordel, når der skal tages vandprøver i fjorde og langs kyster. Fra skibene måles der bl.a. lys, temperatur og iltindhold med sonder og der indsamles vandprøver, som analyseres for bl.a. næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. Fra skibene indsamles der også sedimentprøver og bunddyr.