Nyt notat forklarer beskyttelsen af fugle og stor vandsalamander

26-03-2021
Natur

Et nyt notat fra Miljøstyrelsen giver overblik over beskyttelsen af stor vandsalamander og fugle med æg og reder. Notatet er foranlediget af henvendelser om de mulige konsekvenser af byggeri på Amager Fælled.

Stor vandsalamander er en af de beskyttede arter på Amager Fælled. Foto: Wikimedia

Miljøstyrelsen har i den seneste tid modtaget flere henvendelser om overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen og jagtloven i forbindelse med et stort byggeprojekt, som er i gang på Amager Fælled. Derfor har styrelsen nu lavet en generel redegørelse for lovgivningen og for den praksis, som gælder for forstyrrelse af fugle, reder og æg og som vedrører forsætlig indsamling og drab af stor vandsalamander.

Fugle og stor vandsalamander

Fugle og stor vandsalamander er beskyttet både af EU-lovgivning og af nationale regler. I dansk lovgivning fremgår beskyttelsen blandt andet af jagt- og vildtforvaltningsloven og artsfredningsbekendtgørelsen. Beskyttelsen indebærer, at arterne ikke må indsamles, transporteres eller dræbes med vilje.

Flere myndigheder - bl.a. kommunerne og Miljøstyrelsen – har ansvar for, at loven bliver overholdt. Kommunerne er myndighed i byggesager, som kræver VVM- tilladelser, og i forhold til lokalplaner. Miljøstyrelsen er blandt andet myndighed i forhold til individbeskyttelsen af arter - i den konkrete sag på Amager Fælled i forhold til fugle og stor vandsalamander.

Læs notatet her: Generel redegørelse i sagen på Amager Fælled