Vil du følge med, når Miljøstyrelsen godkender nye produktioner med genmodificerede organismer?

03-03-2021
Genteknologi

Har du interesse i at modtage mails, når Miljøstyrelsen godkender nye produktioner med genmodificerede organismer, gør vi opmærksom på, at disse udsendes via abonnementslisten, der er tilknyttet annoncer om genteknologi

Miljøstyrelsen publicerer annoncer ved afgørelser om nye godkendelser til produktion med genmodificerede organismer på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Ved publiceringen sendes en mail til abonnenter, der har tilmeldt sig abonnementslisten for annonceringer om genteknologi, og ikke nyhedslisten, da der skelnes mellem nyheder og annoncer. Miljøstyrelsen gør derfor opmærksom på, at tilmelding til at modtage mails om nye godkendelser sker ved tilmelding til abonnementslisten for annonceringer om genteknologi, som kan findes her.