Ny rapport om overfladebehandling (STM)

15-03-2021
Industri

Nordisk Ministerråd har udgivet en ny rapport om BAT (bedste tilgængelige teknik) for overfladebehandlingsindustrien

Nordisk Ministerråd har udgivet en ny rapport om BAT (bedste tilgængelige teknik) for overfladebehandlingsindustrien ”Surface Treatment Industri in the Nordic Countries – overview and BAT-examples”.

Rapporten er tiltænkt som indspil fra Norden til BREF-processen for Overfladebehandling af metaller og plast (Surface Treatment of Metals and Plastics). Revision af BAT-referencedokumentet forventes igangsat i 2021.

Rapporten beskriver industriens størrelse og karakteristika samt de lovgivningsmæssige rammer i de nordiske lande. Yderligere beskrives den potentielle miljøpåvirkning fra industrien. Afslutningsvis beskrives 12 BAT-kandidater og fire nye teknikker (emerging techniques).

Målgruppen er miljømyndigheder, industrien, konsulenter og udstyrsleverandører.

Rapporten er på engelsk.

Du finder rapporten her: https://pub.norden.org/temanord2021-509/