Miljøstyrelsen opdaterer nu temaet ”Status på BNBO” på Danmarks Arealinformation med gældende BNBO

10-03-2021

Som følge af ikrafttrædelsen af en ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer ved årsskiftet opdaterer Miljøstyrelsen nu BNBO i temaet ”Status på BNBO” på Danmarks Arealinformation. Allerede indberettede statusopgørelser vil forsat indgå i Miljøstyrelsens årlige statusopgørelser.

Kommunerne skal inden udgangen af 2022 vurdere behovet for beskyttelsesindsatser mod fare for forurening af erhvervsmæssig brug af pesticider i alle BNBO, samt hvert år med frist 1. oktober indberette status for risikovurderingen af BNBO på Danmarks Arealinformation (DAI). Med ikrafttrædelsen af en ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 1. januar 2021 er der foretaget en række justeringer i BNBO udpegningen. Miljøstyrelsen er i øjeblikket ved at opdatere temaet ”Status på BNBO” på Danmarks Arealinformation, hvor kommunerne indberetter risikovurderingen af BNBO, således det følger gældende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Der orienteres med en nyhed, når opdateringen er afsluttet. Kommunerne er dog kun forpligtiget til at gennemgå BNBO én gang, dvs. at kommunen ikke er forpligtiget til at risikovurdere og indberette BNBO for en boring, hvor risikovurderingen tidligere er afsluttet. Både Miljøstyrelsen og kommunen kan finde historiske oplysninger på statusindberetninger på Danmarks Arealinformation under temaet ”Historiske” -> ”Drikkevand og Grundvand” -> ”Status på BNBO – Historisk”. Miljøstyrelsen er i forbindelse med de årlige statusopgørelser og den endelige evaluering af kommunernes opgave med risikovurdering og indberetning af BNBO opmærksom på, at statusindberetninger for justeret BNBO kan indgå i disse.