Miljøstyrelsen advarer mod import af nikotin

25-03-2021
Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen har sammen med Toldstyrelsen de sidste par år konfiskeret ulovlig import af flasker med ren nikotin, som kan have fatale sundhedseffekter for forbrugerne.

Modelfoto: Colourbox

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har konstateret en del import af store og små flasker med navne som ”Essentielle olier” eller ”Concentrated flavor” i 2019 og 2020. Ingen af produkterne var faremærket med risiko for at være giftige eller farlige i henhold til CLP - reglerne. Disse produkter bruges sædvanligvis i væske til e-cigaretter.

Flaskerne blev i samarbejde med Toldstyrelsen tilbageholdt og sendt til kemisk analyse. Der blev udtaget 12 flasker fra både private og erhvervsimportører. Væskerne blev analyseret for indhold og mængde af stoffet nikotin. Størstedelen af de analyserede flasker havde høj koncentration af nikotin, heraf blev fire analyseret som rene nikotinblandinger.

”Blandinger med ren nikotin kan have fatale sundhedseffekter for forbrugeren, da eksponeringen med så høj en koncentration resulterer i alvorlig forgiftning. Vi advarer stærkt imod at importere disse blandinger,” siger Kim Holm Boesen, kontorchef i Kemikalieinspektionen.

Flaskerne blev sendt til destruktion og reglerne for ulovlig import af giftige stoffer og blandinger, samt manglende faremærkning i henhold til CLP forordningen blev indskærpet over for de ansvarlige importører.

Fakta

Nikotinkendetegnes for at være akut giftig ved inhalering, indtagelse og ved kontakt med huden, da den har en harmoniseret klassificering, jf. CLP forordningen.

Ifølge Giftlinjens risikovurdering vil symptomerne vanligvis komme inden for få minutter ved oralt indtag. Udsættelse for nikotin igennem huden kan også føre til alvorlig forgiftning på kort tid. Forgiftningsniveauet hos børn forventes at ligge fra 0,8 mg/kg og opefter, med en dødelig dosis på formentlig over ca. 2 mg/kg. Voksne er mindre følsomme, med en mindste dødelig dosis fra 5 mg/kg. De laveste nikotin koncentrationer blev analyseret til at være imellem 12,7 - 220 mg/ml.

Regler

Den manglende faremærkning og påvisning af høj nikotinindhold i blandingerne betegnes som akut toksisk. Akut toksiske stoffer og blandinger bliver i henhold til klassificeringsbekendtgørelsen betragtet som meget giftige og giftige stoffer og blandinger, der i henhold til klassificeringsbekendtgørelsens § 29, kun må importeres af de i § 26 nævnte personer, institutioner og virksomheder som har en gyldig giftmeddelelse. Det vil sige, at det ikke er lovligt at importere giftige stoffer og blandinger for private og erhvervsimportører uden gyldig giftmeddelelse.

For yderligere information kontakt venligst: Inspektør Sara Yassine på telefon: 2077 4448.