Landbrugets brug af belastende pesticider falder

23-03-2021
Pesticider

Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2019 viser, at den solgte mængde af pesticider er stort set uændret i forhold til tidligere år. Dog er belastningen fra anvendelsen af pesticider faldet.

Målsætningen i Pesticidstrategi 2017-2021 er fortsat opfyldt, viser bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2019. Samtidig viser statistikken, at belastningen fra anvendelsen af pesticider er faldet i forhold til tidligere år.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken udgives årligt og er dels baseret på salgstal for biocider og pesticider, som kemikalieproducenterne har indberettet for kalenderåret 2019, og dels på det forbrug af pesticider, som jordbrugerne har indberettet for dyrkningsperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019.

I statistikken opgøres pesticidbelastningsindikatoren (PBI), der viser udviklingen i miljø- og sundhedsbelastningen fra de pesticider, danske jordbrugere køber til at bekæmpe ukrudt, svampe og andre skadevoldere i deres afgrøder. Målsætningen i Pesticidstrategi 2017-2021 er, at PBI baseret på salgstal maximalt er på 1,96. PBI er faldet med 52 procent siden 2011 og er i 2019 på 1,57. Målsætningen er dermed fortsat opfyldt.

PBI er også beregnet på baggrund af jordbrugernes indberettede forbrug af pesticider, hvilket giver en PBI for dyrkningsåret 2018/19 på 1,76. Dette er 22 procent højere end året før, hvor anvendelsen af pesticider var lavt pga. tørken i vækståret. Sammenlignes dyrkningsåret 2018/19 med 2016/17 ses et fald i PBI, der ikke kan kobles til et fald i anvendelsen af pesticider, men at der er sket en substitution mod anvendelse af mindre belastende midler, der har en mindre afgift.

Rapporten kan læses her.

For yderligere information:

Maria Sommer Holtze, kontorchef; tlf.: 22 35 14 58, Obfuscated Email