Kort over Kategori 1,2 og 3 natur opdateret

02-03-2021
Landbrug

Kort over naturkategorierne til brug for sagsbehandling af husdyrbrugsager er opdateret.

Opdateringen er foretaget på baggrund af et udtræk, den 29. januar 2021 af registredere naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Vær opmærksom på at kortet er vejledende. Du kan læse mere om, hvordan bearbejdningen af udtrækket er lavet i husdyrvejledningens afsnit om kort. Du kan se kortene på MiljøGis for husdyrregulering og på Danmarks Arealinformation. Den næste opdatering forventes gennemført i august 2021.