Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 19. marts 2021

19-03-2021

Dette brev indeholder information om både vandløbsrestaurering, opkøb af dambrug, multifunktionel jordfordeling samt vådområder og lavbundsprojekter - herunder muligheden for at tilmelde sig gennemgangen af ansøgningsskemaet, som finder sted allerede på tirsdag.

Du kan læse informationsbrevet her