Hvordan sikrer en anmelder sig hurtigst mulig sagsbehandling, og hvordan undgår man henlæggelse?

05-03-2021
Affald Import og eksport af affald

Vil man som anmelder undgå, at ens sag utilsigtet bliver henlagt, er det vigtigt at besvare de henvendelser, som man modtager fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen oplever i flere tilfælde, at vi modtager mangelfulde anmeldelser. Desværre oplever vi tillige, at vi efterfølgende ikke altid modtager svar på vores fremsendte anmodninger om de manglende oplysninger.

 

Vi står derfor i en situation, hvor flere sager på den baggrund bliver henlagt. Vi vil derfor benytte lejligheden til generelt at informere om reglerne for henlæggelse, og hvordan man som anmelder skal forholde sig. Derudover vil vi samtidig oplyse, hvad man som anmelder kan gøre for at sikre sig kortere sagsbehandlingstid.

 

Hvis Miljøstyrelsen sender en anmodning om yderligere informationer, giver vi i udgangspunktet anmelder en frist på 14 dage til at indsende de manglende oplysninger. Anmelder er til hver en tid velkommen til at bede om en rimelig fristforlængelse, hvis der er brug for længere tid.

 

Hvis Miljøstyrelsen ikke modtager de efterspurgte oplysninger inden fristens udløb, vil der blive fremsendt en erindringsskrivelse. Modtager vi herefter fortsat ikke svar, fremsender vi en varsling om henlæggelse af sagen, hvor vi samtidig oplyser om konsekvenserne af en henlæggelse, og efterfølgende vil sagen blive henlagt.

 

I forbindelse med henlæggelsen vil sikkerhedsstillelsen blive frigivet hurtigst muligt.

 

Alle øvrige fysiske dokumenter, der er modtaget til sagen, heriblandt den originale anmeldelsesformular, vil blive makuleret.

 

Det indbetalte gebyr, som Miljøstyrelsen har opkrævet for behandlingen af notifikationen, vil ikke blive tilbagebetalt.

 

Såfremt anmelder på et senere tidspunkt har en fuldt oplyst anmeldelse, kan der eventuelt søges om genoptagelse. Det vil være nødvendigt, at de tidligere dokumenter tillige sendes på ny, idet disse som nævnt makuleres ved henlæggelsen. Alle dokumenterne skal tillige være ajourført, og der skal på ny indsendes en gyldig sikkerhedsstillelse.

Anmodningen om genoptagelse af notifikationen, skal sendes til alle relevante myndigheder.

 

Hvis notifikationen genoptages, vil Miljøstyrelsen som udgangspunkt ikke opkræve et nyt gebyr.

 

Sagen vil ved genoptagelse blive behandlet under samme vilkår som en ny sag, og den vil dermed følge samme prioritering og sagsbehandlingstid, som er gældende for en ny notifikation. Det kan derfor ikke forventes, at sagen bliver behandlet med det samme, vi modtager en sådan anmodning.

 

Mangelfulde anmeldelser samt henlæggelse af ikke oplyste sager forlænger i væsentlig grad sagsbehandlingstiden for anmeldelserne. Ved at indsende en fuldt oplyst anmeldelse og besvare evenetuelle henvendelser fra Miljøstyrelsen kan man således være med til generelt at sikre en smidigere og hurtigere sagsbehandling.