Miljøtilsyn: Forurening fra minkgravene skal fjernes

05-03-2021
Natur Vandmiljø Miljøvurdering

Stoffer fra nedgravede mink er fundet under minkgravene, det viser Miljøstyrelsens forureningsundersøgelse. Første skridt tages nu til at opsamle og rense forureningen.

Jorden under minkgravene bliver undersøgt i forbindelse med forureningsundersøgelsen. Foto: Cowi

NYHED OPDATERET 21. APRIL 2021 MED LINK TIL DE ENDELIGE UNDERSØGELSESRAPPORTER
Vand fra jorden under minkgravene ved Nørre Felding og Karup skal pumpes op og renses. Det skal forhindre, at stoffer som ammonium og phenoler – som er stoffer man typisk finder ved kadavere - forurener omgivelserne. Når minkene graves op for at blive brændt i slutningen af maj, skal forurenet jord under minkgravene samtidig fjernes.

Sådan lyder anbefalingen i et udkast til afrapportering af den forureningsundersøgelse, som COWI, Geo og Rambøll har lavet for Miljøstyrelsen.

”Selvom vi endnu ikke har den endelige rapport, tegner der sig nu et billede af forureningen, og hvordan grundvandet bevæger sig omkring minkgravene. Det er vigtigt at understrege, at rådgiverne entydigt peger på, at der ikke er risiko for drikkevandet. Og de peger på velafprøvede rensemetoder, der kan fjerne forureningen, inden den når søer og vandløb,” siger konstitueret kontorchef Charlotte Moosdorf fra Miljøstyrelsen.

Rapport om Nørre Felding (brug det øverste download-link på hjemmesiden rapportdatabasen) 

Rapport Karup (brug det øverste download-link på hjemmesiden rapportdatabasen)

Rapport om afværgeprogram (pdf)

Sammendrag af forureningsrapport for Nørre Felding (pdf)

Sammendrag af forureningsrapport for Karup (pdf)

Miljøstyrelsen bad i november rådgivere fra Cowi og Rambøll om at lave forureningsundersøgelsen efter, at omkring fire millioner mink var blevet gravet ned i de militære øvelsesterræner ved Karup og Nørre Felding.

God tid til at fjerne forurening 

Forureningsundersøgelsen viser, at nedbrydningen af minkene kan spores under minkgravene. Men rådgiverne siger også, at det vil tage flere år for forureningen, at nå det nærmeste vandløb. Så hvis man inden for ét til halvandet år sætter afværgeforanstaltninger i gang, vil forureningen blive bremset i god tid. Der er intet sted risiko for forurening af drikkevand.  Ved Karup er drikkevandet beskyttet af tykke lerlag, og begge steder bevæger forureningen sig væk fra de områder, hvor der indvindes drikkevand.

Miljøstyrelsen vil nu som ansvarlig tilsynsmyndighed kvalitetstjekke resultaterne fra rådgiverne og herefter sende anbefalinger til Fødevarestyrelsen, der er bygherre og ansvarlig for minkgravene, om at iværksætte tiltag for at inddæmme og fjerne forureningen ved minkgravene.

Miljøstyrelsen indledte forureningsundersøgelsen i december og har også lavet en såkaldt basisanalyse af miljøsituationen. Læs nyheden: Miljøundersøgelser ved minkgravene er i fuld gang

Anbefaler transportabelt renseanlæg 

Ved minkgraven ved Karup er der fundet forurening fra mink ved tre ud af 32 boringer i seks meters dybde ved gravene.  Ved minkgraven ved Nørre Felding er der fundet forurening fra mink i én ud af i alt 26 boringer i syv meters dybde. Rådgiverne anbefaler, at grundvand pumpes op og renses i et transportabelt renseanlæg, der kan stå i en container. Det er en metode, der blandt andet er anvendt til at rense grundvand under lossepladser. Man vurderer, at rensningen skal fortsætte i minimum fem år.

Fødevarestyrelsen har sendt opgravning og transport i udbud. Læs Fødevarestyrelsens nyhed om udbuddet 

Rådgiverne anbefaler også, at forurenet jord fjernes i forbindelse med opgravning af minkene. Opgravningen indledes i slutningen af maj, når smitterisikoen fra minkene er overstået.

Miljøstyresen fortsætter i de kommende måneder med at overvåge miljøet ved minkgravene.

 

Yderligere oplysninger

Troels Rolf

pressemedarbejder