For meget Krom i fire læderprodukter

02-03-2021
Kemikalier Borger Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen har undersøgt 49 læder-og skindprodukter for indhold af Krom. Forhandlerne har trukket fire varer tilbage fra handlen.

Mange danskere lider af hudallergi, hvor metaller som for eksempel Krom 6 er en af de hyppigste årsager til det. Kemikalieinspektionen har gennemført en kontrol af Krom 6 i læder-og skindprodukter i 20/21. Formålet med kampagnen var at kontrollere om forbuddet i REACH mod Krom 6 i læder/skindprodukter til forbrugere bliver overholdt.

49 produkter er blevet udtaget fra danske og udenlandske webshops. Der blev bl.a. udvalgt sko, tasker, tøj og covers til kontrollen. Produkterne blev analyseret af Teknologisk Institut. Fire produkter overholdt ikke forbuddet – en blazer, en pung, en par bukser og et penalhus.

Kemikalieinspektionen indskærpede salgsstop over for forhandlerne af de ulovlige produkter og varslede samtidig påbud om tilbagetrækning af de ulovlige produkter fra forbrugerne.  Det er Miljøstyrelsens vurdering, at enhver overtrædelse af forbuddet udgør en alvorlig risiko.

Alle forhandlerne valgte at trække produkterne tilbage fra forbrugerne. Det var derfor ikke nødvendigt at udstede påbud.

De øvrige 45 produkter overholdt reglen. Det er derfor Kemikalieinspektionens vurdering, at antallet af overtrædelser på området er faldende i forhold til den forrige kontrol.

I tråd med Danmarks indsats på kemikalieområdet (Fælles Kemiindsats 2018-2021), har kampagnen i høj grad haft fokus på de grupper, der er mest sårbare over for kemiske stoffer, nemlig børn og unge.  Kemikalieinspektionen har derfor valgt at ca. halvdelen af prøverne i kampagnen netop er produkter, der anvendes af børn og unge, fx sko, beklædning og aktivitetsartikler.

Kampagnen er en del af Ref 8 (internethandel), som er en fælles EU kontrolkampagne med deltagelse af en række kontrolmyndigheder i EU. Resultaterne af REF 8 vil blive publiceret senere af ECHA.

Fakta om forbuddet:

Pr. 1. maj 2015 må lædervarer, der kommer i kontakt med huden ikke markedsføres, hvis de indeholder krom(VI) i koncentrationer på eller over 3 mg/kg af den samlede tørvægt af læderet.

Bilag XVII, nr. 47 pkt 5,6,7 i REACH forordningen (nr. 1907/2006)

For yderligere information kontakt venligst:

Hanne Thygesen, tilsyneførende, Miljøstyrelsen på mobil: 40856376