Dispensation fra krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen, grundet situationen omkring COVID-19

02-03-2021
Industri Landbrug

Miljøministeren dispenserer fra en række krav i miljøtilsyns-bekendtgørelsen i perioden 1. marts til og med 31. juli 2021.

Som en konsekvens af situationen omkring Covid-19 dispenserede Miljøministeren den 30. juni 2020 og 21. december 2020 fra en række regler i bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 9. december 2019 (miljøtilsynsbekendtgørelsen) for hhv. perioden 30. juni - 31. december 2020 og perioden 1. januar - 28. februar 2021. Dispensationerne har blandt andet givet kommunerne mulighed for at ændre i form og omfang af visse miljøtilsyn.

Grundet den aktuelle situation, hvor Regeringen forsat anbefaler, at alle offentlige ansatte arbejder hjemmefra og den generelle opfordring til, at vi alle ser så få mennesker som muligt, dispenserer ministeren fra de samme regler i miljøtilsynsbekendtgørelsen i perioden 1. marts til og med 31. juli 2021.

Den enkelte tilsynsmyndighed skal i 2021 som udgangspunkt føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsbekendtgørelsens regler foreskriver, men tilsynene ændres i form og omfang. Med dispensationen får kommunerne bl.a. mulighed for, i perioden, at føre digitale tilsyn i stedet for fysiske tilsyn. Desuden skal myndighederne ikke nødvendigvis have fokus på alle miljøforhold, men kun på de væsentlige.

Der dispenseres ikke for planlagte tilsynsaktiviteter i relation til havbrug og ikke for regler, som er fastlagt i IE-direktivet.

Opsamling af erfaringer med digitale tilsyn

Miljøstyrelsen gennemfører et projekt, der har til formål at kortlægge erfaringerne med at føre miljøtilsyn digitalt. Projektets resultater vil indgå i det fremtidige arbejde med udvikling af reglerne med henblik på øget digitalisering af tilsynsindsatsen.

Kommunerne opfordres til at bidrage med deres erfaringer med at føre digitale tilsyn i både 2020 og 2021.

Dispensationen er sendt til alle landets kommuner.

Læs dispensationen her