Vandløbsdata for 30 år samles på hjemmeside

10-03-2021
Natur Vandmiljø NOVANA

Danske vandløbsdata er nu samlet et sted, hvor det før var spredt ud på flere institutioner. Det styrker beredskabet ved oversvømmelser.

Foto: Miljøstyrelsen

I fremtiden kan klimaforandringer medføre flere oversvømmelser i Danmark. Derfor er det vigtigt, at myndigheder og brancher bliver klogere på, hvor og hvordan oversvømmelser kan ramme.

Det er en af årsagerne til, at kommunernes- og Miljøstyrelsens data om vandstand og vandføring i vandløb nu er samlet og gjort tilgængelige på én platform. 

Projektet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis initiativ for terræn, klima og vand, hvor Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), Miljøstyrelsen, Danske Regioner, KL, Danmarks Miljøportal og GEUS har arbejdet sammen at styrke datagrundlaget for klimatilpasning.

Hjælper mange brancher og forvaltninger

Dataene anvendes af mange forskellige brancher som eksempelvis beredskabet, vejrtjenester, forsynings- og landbrugssektoren samt forskningsinstitutioner og rådgivere. Ligeledes er der en række andre offentlige aktører, der bruger vandløbsdata i forvaltningsprocesserne.

- Kommunerne har en kæmpestor og vigtig opgave i forhold til klimatilpasning langs vandløbene. Data, der er tæt på at være i realtid, om vandstand og vandføring er essentielle for alle der arbejder med klimatilpasning og vandløb. Derfor glæder det os, at vi nu kan være med til at udstille disse data, så de bliver tilgængelige for alle vores samarbejdspartnere og andre kommuner, siger Lars Kaalund fra KL der har været med i styregruppen for projektet.

DMI: Styrker beredskabet

Vandløbsdata udgør en væsentlig del af det fundament, som en række modeller indenfor vandstand og vandføring bygger på. 

Hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er man derfor glade for udsigten til at kunne styrke varslingen af beredskabet tidligere.

- Vi lærte fra oversvømmelserne med historisk høje vandstande omkring Ribe og Silkeborg i februar 2020, hvor vigtigt det er for beredskabet at vide i god tid, hvor de sker, og hvor lang tid de har til at reagere, så de kan hjælpe bedst muligt, siger Michael Butts, der er chefkonsulent i DMI.

Michael har været med til forarbejdet på projektet, og bruger blandt andet dataene til at understøtte klimasikring - herunder foretage bedre varslinger.

- Det er fantastisk at flere data er samlet og tilgængeliggjort, men det vigtigste for mig, er at vi nu også får informationerne endnu hurtigere fra det tidspunkt de bliver målt af måleenhederne rundt omkring i landet. Det er relevant for DMI for at hjælpe beredskabet, siger han. 

Mulighed for at bygge nyt ovenpå

Flemming Mønsted Claësson, der er biolog i Miljøstyrelsen, er glad for udsigten til at udbrede flere data, men også spændt på perspektiverne i kommende projekter, der bygger ovenpå.

- Vi får data ud at leve på en lettilgængelig måde med selvbetjening og med et fælles fundament. Og når flere data udstilles, kommer der ny og mere omfattende brug af dem. Det betyder, at folk kan udvikle nye smarte løsninger ovenpå dataene, som eksempelvis nye modeller til varslingssystemer, siger Flemming Mønsted Claësson.

Bruges i pilotprojekt for at øge viden om oversvømmelser i Danmark

Michael Butts arbejder også som forskningsleder for et pilotprojekt i Vejle, der skal hjælpe med at forudsige og varsle de forskellige typer oversvømmelser.

Her bruger DMI nogle af de nu mere lettilgængelige historiske vandløbsdata, der i flere tilfælde går mere end 30 år tilbage – og de er ifølge DMI vigtige, da data fra de mange oversvømmelser af oplandet til Vejle Å og Grejs Å kan bruges til at evaluere præcisionen i blandt andet DMI’s prognoser fra vejrmodeller samt varslinger.

- Det kvalificerer arbejdet med klimasikring, og om vi eksempelvis bør lave om på vandløb, der er en af de største kilder til oversvømmelser – og som vi bør holde ekstra øje med, da mange danske byer har vandløb, siger Michael Butts fra DMI.

Data er tilgængelige 

Alle kan få adgang til dataene på arealdata.dk, hvor der er mulighed for ikke kun at hente data om hydrometri – men alle mulige andre vanddata. Eksempelvis vandkemiske målinger og udledninger fra renseanlæg. 

- Ved at samle data på en platform giver vi mulighed for at tænke på tværs. Data om vandstand og vandføring er nemlig også vigtige i vandmiljøplaner og landbrugspakker, da de danner basis for beregninger af udledningen af kvælstof til vandmiljøet, fortæller Nils Høgsted, der er sekretariatsleder i Danmarks Miljøportal.

Arealdata.dk er tiltænkt IT-professionelle brugere. Det er målet, at disse brugere bruger data i deres egne systemer målrettet forskellige formål. Det rådgivende ingeniørfirma WSP har eksempelvis lavet en brugergrænseflade på vandportalen.dk, hvor realtidsdata og historiske data er gjort tilgængelige for alle vandløbsbrugere på et kort.

- Vi har samarbejdet aktivt med Danmarks Miljøportal om udstillingen af hydrometridata på Arealdata.dk. Som rådgivende ingeniører ønsker vi at yde vores kunder den bedst mulige rådgivning. Det kræver et godt datagrundlag, at kunne rådgive vores mange kunder i stat, kommuner og regioner. Derfor er vi glade for samarbejdet med Danmarks Miljøportal og det styrkede datagrundlag det giver os udtaler Ole Smith, fagchef, Hydrometri, WSP.