Alger blomstrer i havet omkring Danmark

11-03-2021
NOVANA Vandmiljø

Forårets opblomstring af alger er naturlig, men fænomenet bliver forstærket af menneskeskabte udledninger af næringsstoffer.

Satellit foto fra 6. marts. Den gulgrønne farver er et tegn på alger. Foto: dhi-gras: https://marineobserver.dhigroup.com/denmark

Netop nu observerer Miljøstyrelsens overvågningsfartøjer øgede algemængder i havet omkring Danmark. Et kik på algeprøver fra slutningen af februar og starten af marts viser store mænger alger i  blandt andet Århus Bugt, Bælterne og Limfjorden.

Særligt den kædeformende kiselalge Skeletonema costatum ser ud til at dominere, men andre alger er også til stede. Algerne er ufarlige.

Flere næringstoffer giver flere alger

Opblomstringen af alger om foråret er et naturligt fænomen, der indtræder, når dagene bliver længere, og der kommer mere lys. Men intensiteten af opblomstringen styrkes af de menneskeskabte udledninger af næringsstoffer. De mikroskopiske alger lever af næringsstoffer. Jo flere næringsstoffer jo kraftigere algeopblomstring.

LÆS NYHEDEN: Nyt danmarkskort kort viser regionale forskelle i vandmiljøindsatsen 

Miljøstyrelsens vandområdeplaner har til formål at nedbringe udledning af næringsstoffer som kvælstof og fosfor.

Læs mere om vandplanlægningen

Døde alger bruger ilt

Forårsopblomstringen klinger af efterhånden, som næringen i vandet opbruges, og typisk vil der først komme større algeopblomstringer igen henover sommeren og efteråret.

De store algemængder fra forårsopblomstringen synker til bunds og nedbrydes. Nedbrydningsprocessen bruger ilt og har betydning for de iltsvind, som kan opleves senere på året henover sommeren.

Fakta om alger

""

En algeopblomstring i foråret er et naturligt forekommende fænomen, men det kan variere hvilke arter der ses.

Læs mere om overvågningen af havet

 

Kiselalger er ofte dominerende, men nogle år har vi set en forårsopblomstring som var præget af den potentielt fisketoksiske alge, Pseudochattonella. I år synes denne alge ikke at komme til at dominere forårsopblomstringen, men det er dog for tidligt at sige, at den slet ikke vil forekomme.