Nyt digitalt værktøj bringer naturen tæt på alle danskere

18-05-2021
Natur

Det er første gang i Danmarkshistorien, at der samles så mange arter på et sted. Det nye website Arter.dk, og den tilhørende app vil give kortlægningen af den danske biodiversitet optimale betingelser.

Borgere, forskere og forvaltere kan nu samarbejde om at samle og dele viden om, hvor de danske arter findes.

Biodiversitet er et ord, der er kommet på alles læber, og danskerne strømmer ud i naturen som aldrig før. Vi glædes over at høre sangdroslen synge eller at se skoven dækket af anemoner. Mange vil gerne hjælpe med at passe på naturen, og første skridt er at lære arterne at kende. For hvordan skal man lære at passe på en art, når man ikke engang ved, hvad man har set?

Database og app til alle danskere
Værktøjet hedder ”Arter”, og hovedformålet med Arter er at samle og formidle viden om de arter, der lever i vores natur. Foruden at brugerne af Arter indberetter fund, så samler og udstiller Arter også flere end 40 millioner fund fra andre databaser.

Arter.dk er et digitalt mødested for alle, der interesserer sig for den danske biodiversitet. Den nye infrastruktur er først og fremmest et stærkt værktøj for forskere og forvaltere – men også for de mange danskere og naturhistoriske foreninger, der bruger mange timer i den danske natur, og som interesser sig for at blive klogere på arterne og dele deres viden med hinanden og andre, som måske blot kan genkende få arter.

"Arter blivee et værdifuldt værktøj i naturforvaltningen. Så samtidig med at forskere og almindelige danskere får en opdateret viden om vores arter, får forvalterne i kommuner og stat et hurtigt og enkelt overblik over arternes tilstedeværelse i vores natur, som de kan bruge i deres arbejde,” siger vicedirektør Anne-Marie Vægter Rasmussen i Miljøstyrelsen.

Det er den første digitale version af Arter.dk og app, som nu ser dagens lys. De næste par år videreudvikles hjemmeside og app med billedgenkendelse, valideringsalgoritmer og flere fortællinger om den danske natur og de helt unikke arter, der lever i og er helt afhængige af naturen. Udover årlige bevillinger på finansloven siden 2015 er udviklingen af Arter støttet med 30. mio kroner fra AAGE V. JENSENS NATURFOND og 15. Juni Fonden.

I mange år har der været et stort behov for at få udviklet et digitalt mødested for viden om de danske arter. Som fonde er vi stolte over at bidrage til udvikling af en fælles dansk national infrastruktur til viden om arter og biodiversitet. Det er glædeligt at se offentlige institutioner arbejde sammen med de mange stærke frivillige ressourcer i de naturhistoriske foreninger. Når vi løfter i fællesskab, kan vi for alvor gøre en forskel for den danske biodiversitet, siger direktørerne for de to fonde, Hanne Haack Larsen fra AAGE V. JENSENS NATURFOND og Per Voetmann fra 15. Juni Fonden.

Arter er udviklet i et tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus og de mange naturhistoriske foreninger i Danmark.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Projektleder i Miljøstyrelsen Dorte Wenøe Breddam, tlf. +45 9359 6969,

e-mail: Obfuscated Email