Ny rapport viser vej til øget sortering og genanvendelse af blød PVC

11-05-2021
Pressemeddelelse Affald

Et samarbejde på tværs af værdikæden kan være vejen til øget sortering og genanvendelse af blød PVC. Det viser ny rapport med fokus på blød PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning.

kilde: teknologisk institut.

Hvordan kan vi øge sortering og genanvendelse af blød PVC fra medicinsk udstyr og gulvbelægning?

Det ser en ny rapport fra Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen på.

Blød PVC anvendes i bl.a. medicinsk udstyr som slanger og blodposer og i vinylgulve. Rapporten giver konkrete forslag til at forbedre affaldssorteringen og genanvendelsen af blød PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning, gennem først en værdikædekortlægning og  herefter idékatalog.

Væsentlige barriererfor genanvendelse
af blød PVC

Kortlægningen viser en række barrierer for øget sortering og genanvendelse af blød PVC. 

Barrierne er:

 • Sammensatte produkter
  Blød PVC med uønskede tilsætningsstoffer eller sat sammen med andre plastikpolymerer er svært at genanvende.
 • Svag økonomi
  Blød PVC er et billigt råvaremateriale i forhold til andre plastiktyper, og derfor prioriterer producenterne det lavt i forhold til genanvendelse.
 • Lim og spartelmasse i vinylgulve
  Vinylgulve af blød PVC bliver monteret med lim eller spartelmasse eller forurenes med kemikalier på laboratorier, som ikke let kan skilles fra den bløde PVC.
 • Problematiske stoffer i gamle gulve
  Grundet PVC-gulvbelægningens lange levetid kan der fortsat findes problematiske stoffer i gulvbelægninger i eksisterende bygninger, da stofferne har været tilladt/gængse, da gulvet blev lagt.

Større mængder kan forbedre økonomien

På baggrund af værdikædekortlægning blev der udarbejdet et idekatalog med konkrete idéer til øget sortering, indsamling og genanvendelse af medicinsk udstyr og gulvbelægning af bløde PVC-produkter. Der blev også undersøgt muligheder og barrierer for at gennemføre ideerne.  

Blandt ideerne er en anbefaling til forbedret produktmærkning og oplæring i, hvordan bløde PVC-produkter skal sorteres på hospitalerne. Det vil øge mængderne af blød PVC, og volumen er central for at skabe økonomi i genanvendelse. Producenterne er afhængige af genanvendt materiale i større mængder for at kunne producere produkter af genanvendt PVC.

For blød PVC i gulvbelægning kan en investering i storskalaanlæg til rengøring og forberedelse til genanvendelse af post-consumer-affaldhave afgørende betydning. Det vil skabe bedre vilkår og muligheder for at genanvende gamle gulvbelægninger til produktion af nye gulve.

Rapporten er udarbejdet som en del af Kemiindsats 2018-2021, hvor der er afsat midler til en indsats målrettet PVC området. Anbefalingerne vil blive taget med i det videre arbejde med at forbedre affaldssortering og genanvendelsen af blød PVC.

>> Læs Miljøprojekt nr. 2165 øget sortering og genanvendelse af blød PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning

Fakta: Genanvendelse af blød PVC

 • Afbrænding af blød PVC er problematisk, da der dannes klordampe, der bliver til saltsyre ved kontakt med vand. Saltsyren neutraliseres med kalk, hvilket medfører en øget mængde røggasrensningsprodukter, som skal deponeres.
 • For nuværende findes der ikke indsamlings- eller genanvendelsesordninger for blød PVC i Danmark.
 • Miljøprojekt nr. 2165, Øget sortering og genanvendelse af blød PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning undersøger mulighederne for øget sortering og genanvendelse af blød PVC fra medicinsk udstyr og gulvbelægning.
 • Det er muligt at sortere og indsamle blød PVC med henblik på genanvendelse i takt med, at det europæiske marked har flyttet sig væk fra at bruge problematiske ftalater som blødgørere i PVC som følge af EU’s REACH-lovgivning.
 • Blød PVC er PVC tilsat blødgørere. PVC bruges i mange sammenhænge, fordi det er billigt, let og langtidsholdbart.
  >> Læs mere om PVC her

Kilde: Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen