Ny rapport om anbefalinger til sortering og indsamling af tekstilaffald fra husholdninger

19-05-2021
Pressemeddelelse Affald

Miljøstyrelsen udgiver rapport, der præsenterer resultater og anbefalinger fra en række analyser og inddragende aktiviteter med fokus på husstandsnær indsamling af tekstilaffald fra husholdninger.

Projektet, udarbejdet af Niras, har haft til formål at tilvejebringe et fagligt grundlag, hvorpå Miljøstyrelsen kan vurdere, hvilke indsamlingsordninger, der sikrer den bedste balance mellem genanvendelse, miljø og klima samt økonomi – og under hensyntagen til forskellige boligtyper.

Anbefalinger og resultater, præsenteret i rapporten, er baseret på litteraturstudier, interviews med relevante aktører, herunder; kommuner, kommunale selskaber, velgørende organisationer, private virksomheder og udenlandske aktører. Derudover er der afholdt workshop, følgegruppemøder samt test af sorteringskriterier blandt borgere.

Det anbefales i rapporten overordnet at etablere en kommunal henteordning, der udelukkende retter sig mod tekstilaffald, og som supplerer de eksisterende indsamlingssystemer for tekstil til genbrug. Dermed sikres let adgang til tekstil, der kan genbruges for frivillige velgørende organisationer som foreskrevet i Klimaaftalen såvel som private organisationer og virksomheder. I undersøgelsen er der identificeret fire forskellige mulige henteordninger for tekstilaffald.

Markedet for genanvendelse af tekstiler er stadig i sin tidlige udvikling. Hvorfor det anbefales at gøre sorteringskriterierne brede og inkluderende og dermed langtidsholdbare. Sorteringskriterier tager udgangspunkt i tidligere arbejde af Dansk Affaldsforening og KL, og indbefatter en positivliste og en negativliste.

>>Læs publikationen her