Miljøstyrelsen har opdateret kontraktskabeloner på området vedrørende import og eksport af affald

11-05-2021
Import og eksport af affald

De kontraktskabeloner, som Miljøstyrelsen har udarbejdet til anvendelse i forbindelse med anmeldelser om import/eksport af affald er blevet opdateret.

Miljøstyrelsens import/eksport-gruppe har foretaget følgende opdatering for kontraktskabeloner:

  • Punkt 7 er blevet ændret fra "Mængde" til "Behandlingskode (R- eller D-kode)"
  • Hvis R- eller D-kode ikke er kendt, vil en beskrivelse af, om det er nyttiggørelse eller bortskaffelse være tilstrækkeligt.

Når du benytter Miljøstyrelsens kontraktskabelon sikrer du dig, at der indgår alle de punkter, som vi ellers vil efterspørge, hvis ikke de fremgår.

Skabelonerne findes i den grønne boks til højre på vores hjemmeside om Anmeldepligtigt affald.