Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 4. maj 2021

04-05-2021

I dette brev, kan du få information om den nationale vandløbsordning, den aktuelle sørestaureringsrunde samt opfølgning på informationsmødet om vådområder og lavbund.

Du kan læse informationsbrevet her