Fristen for at anmelde biotop-planer forlænges til 15. maj 2021

04-05-2021
Jagt og jagttegn

Jægere, som vil have lov udsætte flere end én fasaner eller agerhøns per 100 hektar, får 14 dage ekstra til at anmelde de biotop-planer, som er forudsætning for tilladelsen.

Hvis man vil udsætte fasaner eller agerhøns i større stil på en ejendom, har man pligt til at udarbejde, anmelde og gennemføre en plan, som forbedrer naturen på ejendommen, en såkaldt biotop-plan.

Indberetningen af de lovpligtige planer skulle have være afsluttet 1. maj, men flere brugere har oplevet, at IT-systemet, som bruges til at anmeldelsen, fungerer langsomt. Det giver især problemer for konsulentvirksomheder, som skal anmelde et større antal planer.

Derfor har Miljøstyrelsen besluttet at forlænge fristen for anmeldelse, så sidste rettidige indlevering af biotopplaner nu er 15. maj 2021.

Naturtiltag til gavn for dyrelivet

En biotop-plan kan enten gælde for ét eller tre år og består af en række naturforbedrende tiltag, som giver vildtet bedre levevilkår på ejendommen. Naturtiltagene skal være målrettet fire arter eller artsgrupper, og mindst to skal være arter, man ikke må drive jagt på.

Ansøgerne kan vælge mellem 25 forskellige naturtiltag, som hver giver et vist antal point. Hver gang man har samlet 85 point i en treårige plan eller 100 point i en etårig, må man udsætte op til syv stykker fuglevildt per hektar – heraf dog højst fire agerhøns.

Er man indstillet på udvide planen med en særlig overbygning, kan man få tilladelse til at udsætte op til tolv fasaner per hektar. Overbygningen skal bestå af en række yderligere tiltag, som skal opretholdes i fem år ad gangen.

Læs mere om biotop-planerne på Miljøstyrelsens hjemmeside