Benchmark dose – Bedre udnyttelse af data i pesticidregistrering og -regulering

10-05-2021
Pesticider

En ny forskningsrapport viser, hvordan økotoksikologiske data kan udnyttes bedre og herved forbedre miljørisikovurdering, når pesticider godkendes

Inden pesticider godkendes og derefter må anvendes, gennemgår de en grundig vurdering af eventuelle risici, der kan være forbundet med anvendelsen. Til dette formål laves der grundige forsøg, der skal afdække mulige problemer i forhold til påvirkninger af miljøet. Vurderingerne af disse forsøg kræver statistiske analyser af forsøgsresultaterne. I dag vurderes mulige risici over for miljøet bland andet ved udregne den højeste dosis af et pesticid, hvor der ikke ses uønskede effekter, og derefter sammenlignes denne dosis med den dosis, der skal anvendes for at få den ønskede effekt på det, som pesticidet skal bekæmpe. Denne metode anvender reelt kun to værdier af de mange, der dannes i risiko-forsøgene. En metode, som kaldes ’Benchmark Dose metoden’ har den fordel, at den kan udnytte alle værdierne fra forsøgene. Herved er det muligt at få en mere sikker vurdering af mulige risici ved godkendelsen af pesticider. Denne rapport beskriver, at denne alternative metode kan anvendes på mange forskellige typer af forsøgsresultater, som alle indgår i vurderingen af pesticiders mulige risici over for miljøet.
Det har fra starten af projektet været ambitionen, at denne Benchmark Dose metode skal kunne anvendes af alle, der arbejder med risikovurdering af pesticider. Derfor er programmet frit tilgængeligt på den internationale platform for statistikprogrammer, der kaldes for ’R’.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.
Læs hele rapporten her.