Overvældende interesse: Ansøgninger om tilskud til vandløb for over 180 mio. kroner

22-06-2021
Vandmiljø Natur

Kommunerne har i stor stil søgt tilskud til vandløbene via Miljøstyrelsens midlertidige tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Indsatsen for vandløbenes fisk, smådyr og planter indgår i Vandplan 2.

Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til blandt andet udlægning af sten og gydegrus. Foto: MST

Da Miljøstyrelsens tilskudsordning til vandløbsrestaurering lukkede 1. juni, var der indkommet 229 ansøgninger. Mere end rigeligt til at opbruge den pulje på 70 mio., der er afsat til ordningen.

Miljøstyrelsen går nu i gang med sagsbehandlingen af ansøgningerne, som vil tage længere tid end normalt på grund af det store antal ansøgninger. Miljøstyrelsen forventer at kunne træffe afgørelser om de mange ansøgninger i oktober.

Læs mere om tilskud til vand- og klimaprojekter

Kommunerne skal med ansøgningerne forbedre forholdene for fisk, smådyr og planter i vandløbene for eksempel ved at genslynge vandløbene, udlægge gydegrus eller ved at fjerne spærringer. Restaureringerne betyder blandt andet, at fiskene får bedre muligheder for at gyde og svømme længere op i vandløbene.

Fakta om den midlertidige tilskudsordning til vandløb

Den midlertidige nationale ordning indeholder tilskud til alle de forbedringer af vandløb, der resterer i de gældende vandplaner. Kommunerne er myndighed for vandløbene og søger tilskud til og gennemfører forbedringerne af vandløbene. Målet i Vandplan 2 er, at der skal ske en forbedring af tilstanden i i alt 3.600 km vandløb, og der skal fjernes 615 stk. spærringer i vandløbene.