Status for konsekvenser af Brexit ved overførsel af affald til og fra Storbritannien

22-06-2021
Import og eksport af affald

Miljøstyrelsen har opdateret information om konsekvenserne af Brexit ved overførsel af affald til og fra Storbritannien.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtrædelse af EU har ført til ændret retsstilling ved import, eksport og transit af affald pr. 1. januar 2021. Dette er nærmere beskrevet i EU Kommissionens Meddelelse til interessenter – Det Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne om grænseoverskridende overførsel af affald af 29. juni 2020 (REV2).

Storbritannien betragtes nu som tredjeland (ikke medlem af EU), men som fortsat medlem af OECD og Basel-konventionen. Med status som tredjeland betyder det, at forordning om overførsel af affald nr. 1013/2006 (transportforordningen) ikke gælder i Storbritannien. Der er særlige regler for Nordirland omkring grænseoverskridende affaldstransporter.

Yderligere oplysninger og relevante links kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside om Generel information, love og regler om import og eksport af affald under afsnittet om Konsekvenser af Brexit ved overførsel af affald til og fra Storbritannien.