Sanktioner lukker træimport fra Myanmars regnskove

25-06-2021
Natur Skovbrug

Nye handelsrestriktioner skal straffe militærjuntaen i Myanmar, der tjener penge på blandt andet handel med tropiske træ.

Container med teaktræ under Miljøstyrelsens kontrol. Myanmar er et af de få steder i verden hvor der vokser naturlig Teak og derfor er det meget eftertragtet og efterspurgt varer og den danske import har tidligere været relativt stor. Handlen blev stoppet i 2017. Arkivfoto: MST

Træimportører og møbelhandlere må ikke længere importere trævarer fra Myanmar til Danmark.

Der sker som en reaktion på militærkuppet 1. februar 2021 og den efterfølgende undertrykkelse af opposition og fredelige demonstranter.

Handelsrestriktionerne er besluttet af EU-Kommissionen. I Danmark er det Miljøstyrelsen, der fører kontrol med, at der ikke importeres træ fra Myanmar.

Høj risiko for korruption  

EU har i mange år vurderet, at import af træ fra Myanmar er forbundet med meget høj risiko for overtrædelse af EU's tømmerforordning på grund af det høje korruptionsniveau i Myanmar. 

Med indførsel af handelssanktioner med træprodukter fra Myanmar som, er al import af træ og trævarer nu ulovligt.

Handelsforbuddet træder i kraft 21. juni.

Militæret tjener penge på skov og råstoffer 

Ved at gå efter ædelstens- og træsektoren sigter disse foranstaltninger mod at begrænse juntaens mulighed for at tjene penge på Myanmars naturressourcer. Sanktionerne er udformet, så Myanmars befolkning ikke påføres unødig skade.

Strafferammen for overtrædelse af en EU sanktion er bøde eller fængsel i op til fire måneder. Under skærpende omstændigheder kan straffen være fængsel i op til fire år efter straffelovens regler

Læs mere om sanktioner på EU-Kommissionens hjemmeside

Se video fra toldaktion på Aarhus Havn.

LÆS NYHEDEN: Træ fra Amazonas tilbageholdt ved toldaktion

 

Yderligere oplysninger

Lars Andresen Skovmøller

forstfuldmægtig