Rålammene på Fyn er lige talrige og levedygtige som andre steder i landet

29-06-2021
Jagt og jagttegn Natur

Nedsat forplantningsevne er ikke årsagen til det drastiske fald i den fynske råvildtbestand, som er set siden 2004. Det viser en ny undersøgelse støttet af jagttegnsmidlerne.

Råvildtet på på Fyn producerer de lam, man kan forvente, og lammene er lige så talrige og lige så levedygtige som rålam andre steder i landet. Foto: Colourbox

Bestanden af råvildt på Fyn er faldet drastisk siden 2004. Jagtudbyttet er i dag kun en tredjedel af, hvad det var for 17 år siden, men forklaringen ligger ikke i nedsat forplantningsevne hos de fynske rådyr.

Det konkluderer en videnskabelig undersøgelse gennemført af forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Undersøgelsen er støttet af Miljøstyrelsen gennem jagttegnsmidlerne.

Fynske lam er levedygtige

Den nye undersøgelse viser entydigt, at råvildtbestanden på Fyn producerer de lam, man kan forvente. Lammene er desuden lige så talrige og lige så levedygtige som rålam andre steder i landet.

Der er heller ikke noget, som tyder på en unormalt høj dødelighed blandt fynske rålam i sensommeren. Lammene har således ifølge undersøgelsen ikke været underrepræsenterede i udbyttet på Fyn over de seneste otte år.

Sygdomsforklaring søges i immunsystemet

På den baggrund konkluderer forskerne, at faldet må have andre årsager end nedsat reproduktionsevne.

De foreslår derfor blandt andet at se nærmere på immunforsvaret hos de dyr, der bliver aflivet med de symptomer, som er blevet kaldt ”den fynske råvildtsyge”. Det vil sige med diarré og ekstrem afmagring.

Denne artikel offentliggøres af Miljøstyrelsen som led i arbejdet med at synliggøre resultaterne af de undersøgelser, analyser, udredninger mv., som styrelsen bestiller hos eksterne samarbejdspartnere og leverandører.

Læs rapporten her 

Rapporter på nettet

Denne artikel offentliggøres af Miljøstyrelsen som led i arbejdet med at synliggøre resultaterne af de undersøgelser, analyser, udredninger mv., som styrelsen bestiller hos eksterne samarbejdspartnere og leverandører. 

Læs flere rapporter her