Nyt samarbejde skal sikre mere genanvendelse af plastik i byggeriet

29-06-2021
Pressemeddelelse Affald

En ny aftale om et sektorsamarbejde mellem Miljøstyrelsen og Dansk Industri skal realisere potentialet for mere genanvendelse af plastik fra byggesektoren.
Samarbejdet bidrager til klimaindsatsen for en grøn affaldssektor og øget cirkulær økonomi.

Rør

Med regeringens "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" er der sat et ambitiøst mål for byggesektoren om, at 25 % af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i 2025 og 75 % i 2030.

Som det er i dag indsamles og genanvendes cirka en femtedel af plasten i byggesektoren, men der er potentiale for mere.

Derfor indgår Miljøstyrelsen via Det Nationale Plastikcenter nu et sektorsamarbejdet på byggeområdet sammen med Dansk Industri. Sektorsamarbejdet skal arbejde med konkrete løsninger på tværs af værdikæden. Det betyder, at vigtige aktører i byggeriet – fra affaldsproducenter, indsamlere og genanvendere, vil blive inddraget.

Vi har med den her aftale igangsat arbejdet med at skabe en mere cirkulær plastikøkonomi  byggesektoren, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Christian Bruhn Rieper og fortsætter: Med sektorsamarbejdet får vi nogle relevante initiativer og cases, som kan stå som eksempler for byggeområdet. På den måde sikrer vi den nødvendige fremdrift mod målene i Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Hos Dansk Industri ser man også frem til samarbejdet.

Plastik er i dag en fuldstændig integreret og naturlig del af byggeriets værdikæde, selv om det langt fra udgør det primære byggemateriale eller den primære affaldsfraktion. Men lige som andre dele af byggeaffaldet, skal byggebranchen også kunne tage hånd om plasten, så vi sikrer størst mulig udsortering og genanvendelse. Derfor har  byggebranchen sagt ja til at stå i spidsen for det meget ambitiøse udsorteringsmål, som vi vil strække os til det yderste for at nå i tæt samarbejde med alle dele af byggeriets værdikæde, siger Fagleder for Miljø, Simon Stig-Gylling. 

For at sikre fremdrift i arbejdet, og inddrage aktørerne på området, vil der blive oprettet et sekretariat. Sekretariatet for Sektorsamarbejdet kommer til at ligge hos Dansk Industri, som repræsenterer aktører inden for alle dele af byggeriets værdikæde.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Nina Espegård Hassel
Obfuscated Email