Ny udgave af skabelonen for vurderingsrapporter for biocider er offentliggjort

30-06-2021
Biocider

Den nye PAR-template for biocidholdige produkter og familier inklusiv det fortrolige bilag er tilgængelig på ECHA’s hjemmeside.

Den nye PAR-template for biocidholdige produkter og familier inklusiv det fortrolige bilag er tilgængelig på ECHA’s hjemmeside. De nye skabeloner må anvendes nu, og skal senest anvendes for alle ansøgninger omhandlende nationale godkendelser, godkendelser efter den forenklet procedure eller unions godkendelser, og gælder for både nye og fornyelses ansøgninger indsendt under biocidforordningen fra d. 4. december 2021. Skabelonerne kan findes her.