Ny ordning åbner for tilskud til jagtforeningers formidling om jagt og vildtforvaltning

22-06-2021
Jagt og jagttegn

Miljøstyrelsen lancerer en ny tilskudsordning, som støtter landsdækkende jagtforeningers formidling om bæredygtig jagt og vildtforvaltning. Der er 1,1 millioner kroner til uddeling i 2021.

Den nye pulje støtter bl.a. trykning, porto og distribution af foreningsblade om jagt og vildtforvaltning. Foto: Colourbox

Landsdækkende jagtforeninger med mindst 1000 betalende medlemmer kan nu få tilskud til at formidle viden om bæredygtig jagt og vildtforvaltning via foreningsblade og digitale medier. I 2021 er der afsat 1,1 million kroner til formålet.

Alle tilskudsberettigede modtagere får et grundtilskud på 40.000 kr. Tilskud derudover ydes proportionalt med antallet af betalende medlemmer i foreningen.

Støtten skal bruges til trykning af medlemsblade, porto og distribution. Desuden kan man få støtte til kameraudstyr, software og lignende.

Foreningen skal være landsdækkende

For at opnå støtte skal foreningen kunne dokumentere, at den er landsdækkende og har haft mindst 1000 betalende medlemmer i gennemsnit de seneste tre år. Lokale foreninger kommer således ikke i betragtning, og det samme gælder Facebook Communities og lignende, som er gratis for brugerne.

Støtteberettigede foreninger skal desuden have et tydeligt fokus på jagt- og vildtforvaltning for eksempel ved at arrangere undervisning i jagt og vildtpleje eller ved af organisere træning i brug af jagthunde.

Den støtteberettigede formidling kan for eksempel dreje sig om køb og brug af jagthunde, aktiv hundetræning, praktisk vildtpleje, våbenpleje eller om anskydninger og hvordan man undgår dem.

Krav om afrapportering

Tilskuddet bliver betalt, når kommunikationsaktiviteterne er gennemført. For at få udbetalt tilskuddet skal modtagerne indsende en kort afrapportering om, hvad pengene er brugt til, og hvad der er kommet ud af det.

Har en forening modtaget mere end 250.000 kr. i tilskud, skal der indsendes et revisorpåtegnet årsregnskab. Er tilskuddet under 250.000 kr. rækker det at indsende et ledelsespåtegnet årsregnskab.

Hvordan søger man?

Søg her: Ansøgningsskema

Hvad kan støttes?

Støtten skal bruges til trykning af medlemsblade, porto og distribution. Desuden kan man få støtte til kameraudstyr, software og lignende.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 15. september 2021

Har du spørgsmål?

Kontakt: Obfuscated Email