Miljøstyrelsen indfører gebyr på handel og indførsel af truede dyr og planter

22-06-2021
Natur Borger

Fra 1. juli kommer det til at koste 450-800 kroner, hvis man vil ind- eller udføre bl.a. kaviar, stenkoraller og jagttrofæer omfattet af de internationale CITES-regler.

Hvis man vil have en koral som denne med hjem fra udlandet, skal man fremover betale for den lovpligtige tilladelse. Foto: MST

Der indføres nu brugerbetaling på tilladelser til ind- og udførsel af dyr og planter, der er omfattet af Washingtonkonventionens CITES-regler for handel med truede arter.

Der indføres også brugerbetaling på certifikater til brug for handel inden for EU med visse arter af dyr og planter som landskildpadder, papegøjer og møbler af riopalisanderomfattet af CITES.

Hvis man handler eller indfører truede arter, skal man fremover bidrage til den nødvendige administration og kontrol. Formålet med sagsbehandlingen i forbindelse med certifikater og tilladelser er at sikre en bæredygtig handel, siger kontorchef Rikke Reumert Schaltz fra Miljøstyrelsen.

CITES er en international aftale om kontrol og regulering af handel med truede dyr og planter og omfatter både levende arter og produkter fremstillet af dyr og planter. Gebyrordningen gælder både for levende dyr og produkter af dyr og planter.

Regler sikrer bæredygtig handel

Brugerbetalingen fra 1. juli kommer til at dække omkostningerne til de lovpligtige tilladelser og certifikater. Tilsvarende gebyrer findes i størstedelen af EU-landene. Et CITES certifikat til intern EU handel kommer til at koste 450 kroner, mens CITES tilladelser til ind- og udførsel og såkaldte kæledyrs- og musikinstrumentpas kommer til at koste 630 til 800 kroner.

Læs mere om CITES 

Møbler og musikinstrumenter af tropisk træ, levende og udstoppede dyr, koraller, alligatorskind med videre kan have en værdi helt op til flere hundrede tusinde kroner.

Vågent øje på antallet af tilladelser

Risikerer Miljøstyrelsen ikke, at gebyret får flere erhvervsdrivende og hobbyopdrættere til at undlade at søge om at indføre og sælge de eksotiske naturprodukter?

”Vi håber, at de fleste kan se det rimelige i at betale for et certifikat eller en tilladelse, der skal sikre kontrol og regulering af handlen og beskytte de truede planter og dyr mod overudnyttelse. I den kommende tid vil vi holde øje med, hvordan antallet af certifikater og tilladelser udvikler sig, så vi opfanger, hvis der sker ændringer,” siger Rikke Reumert Schaltz.

I de seneste tre år har tendensen været at flere ansøger om certifikater og tilladelser. I 2020 blev der udstedt 3.300 certifikater og givet knap 2.300 tilladelser til indførsel af planter og dyr omfattet af CITES.

Kontrol i lufthavne

Miljøstyrelsen og toldmyndighederne fører løbende kontrol med import og handel med eksotiske dyr og overholdelse af cites reglerne.

Læs nyheden: Hård dom for indførsel af kæmpekrybdyr 

Læs nyheden: Koraller og kæmpemuslinger konfiskeret i danske lufthavne

Fakta: Så mange dyr og planter er beskyttet

CITES omfatter omkring 5000 dyrearter og ca. 28.000 plantearter. Arterne er, afhængig af hvor truede de er, opført på liste I, II eller III. Godt 1.000 af dem er så stærkt truede, at handel med dem er totalt forbudt (liste I). For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel (liste II og III). Læs mere om arterne på CITES-listerne