Justeret liste over afdriftsreducerende udstyr ved udbringning af pesticider

04-06-2021
Pesticider

Miljøstyrelsen offentliggør nu en let opdateret version af bilaget til ”Vejledning til brug af afdriftsreducerende udstyr ved brug af plantebeskyttelsesmidler”. Der er i bilaget tilføjet fire nye dyser, der giver 90 % afdriftsreduktion.

Landmænd og andre sprøjteførere kan ved brug af afdriftsreducerende dyser og andet sprøjteudstyr sprøjte nærmere søer, åer og naturområder end de afstandskrav, der ellers fremgår af pesticidernes etikettekst - uden at det medfører en øget risiko for miljøet. Det skyldes, at brugen af dyserne og udstyret medfører, at pesticiderne i begrænset omfang hvirvles op i luften med risiko for at havne uden for det sprøjtede område.

Vejledningen med det tilhørende bilag blev første gang offentliggjort i 2016 og det tilhørende bilag er flere gange siden blevet opdateret og opdateres nu igen med nye dyser.

Af bilaget fremgår det hvilke typer afdriftsreducerende dyser og andet sprøjteudstyr til hhv. bomsprøjter og tågesprøjter, der er anerkendt af Miljøstyrelsen til at opnå reduktion af afstandskrav til vandmiljø og særlige naturområder. Med denne seneste ændring af bilaget er tilføjet fire dyser, der kan give 90% afstandsreduktion, hvis de anvendes, som anført i vejledningen. De fire nye dyser er fremhævet i vejledningen med betegnelsen ”ny”. Endvidere er tre dyser flyttet op i afsnittet uden særlige vilkår. Det er kun bilag 1, der foretaget ændringer i.

Link til den opdaterede bilag version 1.3 findes i faktaboksen her på siden.

Kontaktoplysninger:

Ulla Jakobsen: Obfuscated Email