Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 7. juni 2021

07-06-2021

Dette informationsbrev orienterer om det nye fosforregneark samt henleder opmærksomhed på udløb af tilsagnsperioder. Desuden oplyses du om ændringer i måden, vi fremadrettet udsender informationer på.

Du kan læse informationsbrevet her