Høring over udkast til ændringer i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

15-06-2021
Industri

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ændringer i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen) i offentlig høring med frist for høringssvar den 28. juni 2021.

Anledningen til de foreslåede ændringer i brugerbetalingsbekendtgørelsen er opdelingen af bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning i to selvstændige bekendtgørelser: bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning og bekendtgørelse om anvendelse af gødning.

De foreslåede ændringer består i, at henvisninger til bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, og i bilag 2, opdateres, således at der fremover henvises til bekendtgørelse om anvendelse af gødning. Der er udelukkende tale om konsekvensrettelser, som har til formål at opretholde retstilstanden vedrørende brugerbetaling for tilsyn med de arealer, der i dag er omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, og som fremadrettet omfattes af bekendtgørelse om anvendelse af gødning. De foreslåede ændringer indebærer således ikke en ændring af retstilstanden vedrørende brugerbetaling.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65258