Høring af ny bekendtgørelse om udpegning drikkevandsressourcer

21-06-2021

I dag den 21. juni 2021 igangsættes høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Som noget nyt udpeges nu også BNBO til almene vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelse.

Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer igangsættes i dag den 21. juni 2021, og løber frem til den 29. august 2021. Bekendtgørelsen i høring vil erstatte bekendtgørelse nr. 1626 af 1. november 2020 om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen er opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger. De kommuner, der er foretaget ændringer i, fremgår af listen over berørte kommuner. Listen samt øvrigt høringsmateriale findes på høringsportalen. Områdeafgrænsninger i høring fremgår af MiljøGIS.

 Særligt vedr. BNBO

Efter nærmere juridisk afklaring af regelgrundlaget har Miljøministeriet valgt at ændre praksis, således at BNBO fremadrettet vil blive udpeget efter de faktiske forhold for de vandforsyninger, der mangler indvindingstilladelser, dvs. på baggrund af, at der faktisk sker indvinding. Tidligere er BNBO tilknyttet almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelse ikke udpeget i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.