Fald i salget af glyphosat til private haveejere til fordel for mere let-nedbrydelige pesticider

25-06-2021
Pesticider

Salget af pesticider til det private marked er steget i 2020. Dette skyldes, at der nu sælges de mere let-nedbrydelige ukrudtsmidler frem for midler med glyphosat. Disse midler skal anvendes i større mængder for at give samme effekt som glyphosat.

Miljøstyrelsens opgørelse over producenternes salg af pesticider godkendt til ikke-professionel brug – den såkaldte Havestatistik – viser, at salget af pesticider til det danske marked i 2020 var på 113 tons aktivstoffer. Det er en markant stigning i salget ift. tidligere år.

Baggrunden for det store salg skal findes i udviklingen i salget af ukrudtsmidler. Her er der sket et fald i salget af glyphosat, mens der er sket en stigning i salget af pelargonsyre og eddikesyre. Denne ændring i salget skal ses i lyset af, at det i 2020 blev forbudt for private at købe og anvende produkter med koncentreret glyphosat. Når der sker et skift fra midler med glyphosat til de mere let-nedbrydelige midler med aktivstofferne eddikesyre og pelargonsyre, så vil der naturligt ske en væsentlig stigning i den samlede solgte mængde. Det skyldes, at disse aktivstoffer skal anvendes flere gange pr. sæson og i større mængder for at opnå samme effekt, som opnås med pesticider baseret på glyphosat.

Ydermere har branchen oplyst, at kun ca. halvdelen af den store mængde pelargonsyre er solgt til detailleddet i 2020. Dermed vil en væsentlig del af den importerede mængde række til mere end én sæson, og det forventes derfor først at blive solgt videre til haveejerne tidligst i 2021.

Det øvrige salg af pesticider godkendt til det private marked til bekæmpelse af mos, snegle, svampesygdomme og skadegørende insekter er for 2019 og 2020 faldet i forhold til tidligere års salg.

Fakta

  • Det opgjorte salg af pesticider er beregnet på baggrund af producenternes salg til det danske marked. Det kan både være salg til detailleddet (byggemarkeder m.fl.) eller til en dansk importør. Midlerne er således ikke nødvendigvis solgt videre til brugerne (de private haveejere) eller detailled i samme kalenderår.
  • Miljøstyrelsen har siden 2007 fulgt udviklingen i salget af pesticider, der er godkendt til anvendelse af ikke-professionelle brugere i private haver. Opgørelsen blev ikke udgivet for 2019, men salget indgår i dette års opgørelse.
  • Salget af biocider til f.eks. bekæmpelse af myrer og utøj i hjemmet indgår ikke i opgørelsen, men opgøres i Bekæmpelsesmiddelstatikken.

 

Læs opgørelsen her

For yderligere information:

Maria Sommer Holtze, kontorchef

tlf.: 22 35 14 58, Obfuscated Email