Evaluering af erfaringer med digitale miljøtilsyn

22-06-2021
Industri Landbrug

Miljøstyrelsen opfordrer alle kommuner til at bidrage med erfaringer med digitale tilsyn i 2020/2021. Erfaringerne vil indgå i det fremtidige arbejde med udvikling af reglerne med henblik på øget digitalisering af tilsynsindsatsen

Kommunerne har som følge af situationen omkring Covid-19 haft mulighed for at føre miljøtilsyn digitalt siden juli 2020, jf. dispensationer meddelt af Miljøministeren. Seneste dispensation er gældende til og med 31. juli 2021, hvorefter muligheden for at føre miljøtilsyn digitalt, som led i den enkelte kommunens indfrielse af årsmålene for tilsynsindsatsen, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen, ophører.

Digitale tilsyn er en ny måde at føre tilsyn på, som ikke er anvendt før. Miljøstyrelsen gennemfører derfor et projekt, der har til formål at kortlægge erfaringerne med at føre miljøtilsyn digitalt. Projektets resultater vil indgå i det fremtidige arbejde med udvikling af reglerne med henblik på øget digitalisering af tilsynsindsatsen.

Miljøstyrelsen har i starten af året modtaget en række kommuners evaluering af erfaringer med digitale tilsyn udført i 2020. Siden da er dispensationen blevet forlænget, og der er gjort yderligere erfaringer.

Miljøstyrelsen opfordrer derfor alle kommuner til at bidrage med erfaringer gjort i 2021. Evalueringen sendes til Obfuscated Email, gerne senest den 1. september 2021. Også erfaringer gjort i 2020 kan indgå, hvis de ikke allerede er sendt til Miljøstyrelsen. Sammen med dispensationen blev udsendt en excel-fil, som kan anvendes til registrering af erfaringer med at føre miljøtilsyn digitalt. Der er dog ikke noget formkrav. Erfaringerne kan også beskrives i prosa.

Miljøstyrelsen hører også gerne fra kommuner, der kun i begrænset omfang eller slet ikke har ført miljøtilsyn digitalt, samt begrundelserne herfor.

 

 

Seneste dispensation

Excel fil, der kan anvendes til registrering af erfaringer