Dispensationsmulighed for skadedyrsbekæmpere

30-06-2021
Biocider Rottebekæmpelse Vand i hverdagen

Efter ansøgning til Miljøstyrelsen kan det blive muligt for ikke-autoriserede rottebekæmpere at udlægge godkendte rottemidler i en begrænset periode.

Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. dispensationsmuligheder, således at ikke-autoriserede rottebekæmpere kan udlægge godkendte rottemidler imens køen til at komme på autorisationskursus afvikles. Miljøstyrelsen har vurderet henvendelsen og har vurderet at der er grundlag for at give en specifik dispensation til det enkelte skadedyrsfirma, hvis firmaet søger om en dispensation.

En evt. dispensation vil gælde i op til 180 dage, dog maksimalt til 31. december 2021, hvor det vurderes at alle de skadedyrsbekæmpere som i 2020 ikke kunne komme på autorisationskursus grundet corona, har været igennem et kursus.

 

Nærmere oplysninger om dispensationsmuligheden og ansøgningsprocedure, kan ses i den vedhæftede fil.