Dansk badevand scorer højt i EU

01-06-2021
Vandmiljø Friluftsliv

Aldrig tidligere har Danmark ligget så højt på den europæiske rangliste over lande med det bedste badevand.

Aftendukkert ved kysten. Arkivfoto: Colourbox

Danmark indtager i år en sjetteplads i EU's årlige rangliste på badevandsområdet.

Det viser den nye badevandsrapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der samler oplysninger om badestrande og badevandskvalitet i hele Europa.

Danmark lå sidste år på en tiendeplads, men er i år rykket forbi blandt andet Spanien, Portugal og Italien, som før lå bedre placeret.

-Vi kan konstatere, at kommunerne har godt styr på badevandet. Vandkvaliteten blive målt gennem hele badesæsonen og kontrolleret for bakterier. Der ser ud til at være en god effekt af kommunernes fokus på badevandsområdet og forsyningernes arbejde med at undgå overløb af spildevand, siger kontorchef Rasmus Moes fra Miljøstyrelsen.

Antallet af strande med bedste vandkvalitet er oppe på 931. Samtidig er der kun seks strande med dårlig badevandskvalitet. Det er tre færre end sidste år.

Læs mere om badevandet 

Der er kommet fem helt nye badestrande til i badesæsonen 2020, mens seks er lukket.

- Kommunerne er rigtig gode til at analysere badevandet og håndtere data efter reglerne, så badestrandene ikke dumper af tekniske årsager, siger Rasmus Moes.

Vurderingen af det danske badevand er baseret på 9440 vandprøver i badesæsonen 2020 fordelt på i alt 1026 badevandsstationer.

Læs den nye badevandsrapport 

Badevandets kvalitet er vurderet ud fra mængden af sundhedsskadelige bakterier, som kan skyldes overløb fra kloakker eller fx en fuglekoloni i nærheden af badeområdet.

Se efter skiltet

Kommunerne skilter på stranden og fraråder eller forbyder badning, hvis stranden har dårligt badevand. Opnår en strand dårlig kvalitet fem år i træk skal stranden lukkes for en længere periode. Ud af de seks strande med dårlig badevandskvalitet er fem gengangere fra sidste år.