BNBO indberetning - opdateringer tilgængelige

14-06-2021

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række nye FAQ vedr. BNBO indberetning. Disse er nu tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmesiden. Miljøstyrelsen har endvidere opdateret temaet ”Status på BNBO” på Danmarks Arealinformation, således at BNBO følger gældende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Indberetningsskemaet for indberetning i kategorien ”ikke behov for yderligere indsats” er desuden opdateret, og findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsen modtog frem til oktober 2020 272 indberetninger af BNBO i kategorien ”ikke behov for yderligere indsats”. Miljøstyrelsen har vurderet disse indberetninger, og har på baggrund heraf, samt efter dialog med flere kommuner og KL, udarbejdet yderligere FAQ som støtte til kommunernes arbejde med risikovurdering og indberetning af BNBO. De seks nye FAQ findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Med ikrafttrædelsen af en ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer ved årsskiftet 2020/2021 har Miljøstyrelsen nu afsluttet opdateringen af BNBO i temaet ”Status på BNBO” på Danmarks Arealinformation. Dette så BNBO i statustemaet følger de i bekendtgørelsen udpegede BNBO. Historiske oplysninger på statusindberetninger findes på Danmarks Arealinformation under temaet ”Historiske” -> ”Drikkevand og Grundvand” -> ”Status på BNBO – Historisk”. Miljøstyrelsen er i forbindelse med de årlige statusopgørelser og den endelige evaluering af kommunernes opgave med risikovurdering og indberetning af BNBO opmærksom på, at statusindberetninger for justeret BNBO indgår i disse.

Miljøstyrelsen har endvidere opdateret indberetningsskemaet ”ikke behov for yderligere indsats”. Opdateringen forventes at lette kommunernes udfyldelse af indberetningsskemaet samt minimere eventuelle misforståelser. Det opdaterede indberetningsskema er tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der er ikke krav til at genindberette allerede risikovurderede og indberettet BNBO, men kommunerne anbefales at genindberette status, hvis det f.eks. med afsæt i de nye FAQ vurderes, at den første indberetning ikke var fyldestgørende. Det er nyeste indberetning, som vil danne grundlag for statusopgørelsen i 2021 samt evalueringen i 2022.