Vildtudbyttet steg i sæsonen 2020-21 – især for fuglevildt

02-07-2021
Jagt og jagttegn

Danske jægere nedlagde i alt knap 1,9 millioner stykker vildt i jagtsæsonen 2020/2021, hvoraf 1,7 millioner var fugle. Det viser den seneste statistik over vildtudbyttet.

Fasaner er den absolutte topscorer i vildtudbyttestatistikken for 2020. Foto: Colourbox

De 175.427 danske jægere nedlagde til sammen næsten 1,9 millioner stykker vildt i jagtsæsonen 2020/2021. Det viser den seneste statistik over vildtudbyttet, som er udarbejdet for Miljøstyrelsen af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - ved Aarhus Universitet. 

Udbyttet var samlet set knap fem procent højere end i den foregående sæsonen svarende til 103.000 stykker vildt. Stigningen skal dog ses på baggrund af et forholdsvis lavt udbytte i 2019/2020.

Fasan er topscorer blandt fuglene

Langt hovedparten af udbyttet - ca. 1,7 millioner dyr – var fuglevildt. 

Jagtudbyttet er vokset for 22 af 35 fuglearter. Det gælder for ringdue, gråand, krikand, pibeand, edderfugl, grågås, kortnæbbet gås, bramgås, skovsneppe, krage og råge. Bramgås og råge må kun nedlægges med tilladelse som skadevoldende vildt.

Fasan er statistikkens topscorer blandt fuglene: Der blev skudt ca. 570.000 fasaner i den netop afsluttede sæson.

På andenpladsen kommer gråand med 376.000 styk, mens tredjepladsen bliver indtaget af ringduerne med 182.000 styk. For ringduerne var det en betydelig stigning på 46 procent i forhold til året før.

Råvildt stadig størst

Når det gælder pattedyr, var der samlet set et ganske svagt fald i udbyttet på sammenlagt 845 individer. Råvildt fylder stadig suverænt mest blandt pattedyrene i statistikken, idet der blev skudt ca. 89.000 rådyr i sidste jagtsæson. Det var en svag fremgang i forhold til sæsonen før.

Udbyttet af dåvildt har været stigende gennem de seneste 20 år, og der er nu for første gang blevet nedlagt mere end 10.000 individer i en enkelt sæson. Dåvildt har dermed antalsmæssigt overhalet krondyrene, som kom op på 9.700 dyr i jagtsæsonen 2019/2020.

Ræv gik frem med 5,2 procent til 32.600 ræve i den nyligt afsluttede sæson, mens udbyttet af hare er faldet med 20,5 procent til ca. 29.000. Det er 7.500 harer færre end året før og det laveste antal nogensinde, siden registreringerne begyndte i 1941.

Næsten alt vildt indberettes

Vildtudbyttestatistikken bliver udarbejdet én gang om året af DCE. Den bygger på de tal, jægerne har indberettet, når jagtsæsonen er slut den 31. marts, og indberetningen er en forudsætning for at få udstedt det lovpligtige jagttegn. Derfor bliver langt størsteparten af det nedlagte vildt indberettet og kommer med i statisitkken. 

Jægerne kan dog i princippet kan vente med at indberette udbyttet til den 31. december, og derfor foreligger de endelige tal først året efter. 

Tal i indledningen korrigeret  den 17.12.2021


 Hovedpunkter i rapporten: 

• Det samlede udbytte er steget med mere end 103.000 stykker vildt fra 2019/20 til 2020/21. Stigningen skyldes mere nedlagt fuglevildt. Udbyttestigningen på fuglevildt var primært på ringduer, krikænder, pibeænder, krager og skovsnepper.
• Udbyttet af pattedyr er relativt stabilt. Der er dog en markant tilbagegang for hare, mens rådyr, vildkanin og mårhund viser fremgange.
• Udbyttet af krondyr med 9.679 dyr er på niveau med 2019/20 og har ligget stabilt siden 2012/13
• Udbyttet af dåvildt har været stigende gennem de seneste 20 år, og der er nu for første gang nedlagt mere end 10.000 individer på en enkelt sæson. Dermed er antallet af nedlagte dådyr højere end antallet af krondyr. 


 

Vildtudbyttestatistik

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi:
"Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2019/20 og 2020/21." Læs statistikken her

Vildtudbytte 2020/2021

  • Samlet udbytte: Ca. 1,9 mio. Stigning 5.8 pct. 
  • Heraf fugle: 1.7 mio. Stigning 6,5 pct.
  • Vigtigste fuglearter: Fasan, gråand, ringdue, krikand og pibeand
  • Udbyttet for pattedyr er ret stabilt omkring 200.000
  • Fortsat tilbagegang for hare. Udbytte ca. 29.000
  • Krondyr: ca. 10.000 - stabilt siden 2012/13
  • Udbyttet af dåvildt overstiger for første gang 10.000 dyr 

    Fejl rettet 16.3.2023

Jægere i Danmark i 2019/2020

Jæger (jagttegn): 175.427

Mænd: 163.444 (93,2 pct.) 

Kvinder: 11.983 (6,8 pct.)