Skærpede krav til per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS)

09-07-2021
Kemikalier Jord Affald PFAS

Fremover vil myndighederne stille strengere krav til PFAS-indhold i jorden.

Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen sænker nu grænseværdien for fluorstoffer af typen PFAS i jorden. I fagtermer kaldes grænseværdien jordkvalitetskriteriet, og den gælder for summen af de fire PFAS-forbindelser, PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS.

”Målet er at beskytte menneskers sundhed og miljøet og at øge fokus på en stofgruppe, der har vist sig at være meget mere udbredt end tidligere antaget, siger kontorchef Charlotte Moosdorf fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen fastsætter et nyt jordkvalitetskriterie for summen af de fire PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) på 0,01 mg/kg TS. Samtidig bliver grundvandskriteriet på 0,002 μg/L for summen af de 4 PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS).

For at opnå en bredere beskyttelse mod PFAS udvides antallet af PFAS-stoffer omfattet af det gældende sumkriterie for henholdsvis jord på 0,4 mg/kg TS og grundvand på 0,1 µg/L fra 12 til 22 PFAS-forbindelser. Det medfører, at der fremover opereres med to sumkriterier for både jord- og grundvandsområdet.

”De nye kriterier får betydning for både regioner, kommuner, rådgivere og andre, der fremover skal forholde sig til et nyt lavt jordkvalitetskriterie og samtidig også skal have styr på flere PFAS-forbindelser end før,” siger Charlotte Moosdorf.

De nye jordkvalitetskriterier fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside og kan tilgås via linket herunder.

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord