Et nyt studie ser på mængden af biocid i private boliger efter behandlinger mod væggelus

19-07-2021
Biocider

Resultater fra en undersøgelse udført af forskere fra Aarhus og Syddansk Universiteter viser, at biocid-mængden i boliger akkumuleres efter gentagne behandlinger mod væggelus. Dette skyldes en meget langsom nedbrydning af biocidet indendørs.

Undersøgelsens resultater viste endvidere, at der var meget stor variation i mængden af biocid mellem forskellige boliger efter endt behandling, hvilket skyldes manglende ensartethed mellem behandlinger. Desuden viste resultaterne, at der ikke var en direkte sammenhæng mellem mængden af biocid i boligen og mængden af biocid, som beboerne udsættes for. Forfatterne vurderer, at det skyldes, at beboernes adfærd, f.eks. udearbejdende i forhold til hjemmearbejdende, har stor betydning for i hvor høj grad, beboerne udsættes for biocid efter behandlinger mod væggelus.

Endelig viser resultaterne, at der er meget stor forskel i de informationer og vejledninger, som de professionelle skadedyrsbekæmpere giver til beboerne efter endt behandling.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.