Optagelse af SKOV’s Bio Flex 2 på teknologilisten i kombination med punktudsugning i svinestalde

08-07-2021
Landbrug

Miljøstyrelsen har i dag optaget den biologiske luftrenser fra ventilationsvirksomheden SKOV på teknologilisten. Det drejer sig om luftrenseren BIO Flex 2, som siden december 2017 ikke har kunnet anvendes i kombination med punktudsugning. Luftrenseren er nu blevet testet i kombination med punktudsugning, hvilket har ført til en ny optagelse med nye effekter.

I december 2017 blev Miljøstyrelsen opmærksom på, at biologiske luftrensere til brug i svinestalde ikke havde den forventede miljøeffekt, når disse luftrenserne blev anvendt i kombination med staldsystemer med punktudsugning. Derfor besluttede Miljøstyrelsen at præcisere at effekterne, som står opført på teknologilisten for biologiske luftrensere, kun kunne opnås ved hel eller delvis rensning af almindelig staldluft. Dette fremgår af den nyhed, som Miljøstyrelsen udsendte i december 2017, og som refererer til en rapport udgivet af DCA. Miljøstyrelsen opdaterede samtidig husdyrvejledningen, hvor det blev præciseret, hvorledes kommunerne skulle forholde sig ved revurdering af eksisterende godkendelser, hvor denne kombination indgår. 

For den konkrete luftrenser fra SKOV, betegnet BIO Flex 2, har virksomheden gennemført nye test af effekterne ved kombination med punktudsugning. De gennemførte test er gennemført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Teknologilisteniveau for optagelse af teknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste. MELT har evalueret testresultaterne og har indstillet til Miljøstyrelsen, at luftrenseren optages med en effekt på 55 % reduktion af ammoniakfordampningen og 43 % af lugtforureningen fra svinestalde i kombination med punktudsugning. Oprindeligt var luftrenseren optaget med en effekt ved rensning af almindelig staldluft med 88 % for ammoniak og 74 % for lugt. Miljøstyrelsen har tilsluttet sig indstillingen fra MELT og har derfor optaget BIO Flex 2 til brug i stalde, hvor der indgår punktudsugning. De oprindelige effekter skal fortsat anvendes i husdyrgodkendelser med hel eller delvis rensning af almindelig staldluft. Begge effekter fremgår af teknologilisten.

Den nye optagelse kan anvendes af kommuner ved fastsættelse af effekter i revurderinger og nye godkendelser af et eksisterende anlæg, hvor der indgår en BIO Flex 2 luftrenser i kombination med punktudsugning.

Miljøstyrelsen vil snarest opdatere husdyrvejledningen i forhold til den nye optagelse af luftrenseren.

Gå til Teknologilisten