Offentlig høring for Propiconazole i PT8 om potentielle kandidater til substitution

13-07-2021
Biocider

Offentlig høring om potentielle kandidater til substitution for Propiconazol i PT8, da stoffet er vurderet til at møde kriterier i artikel 10(1).

Offentlig høring om potentielle kandidater til substiution er startet for Propiconazole i PT8, da stoffet er vurderet til at møde kriterierne a, d og e i artikel 10(1).

Da aktivstoffet møder kriterier i aritkel 10(1), vil ECHA starte en konsultation om aktivstoffet inden der bliver indsendt indstillinger om hvorvidt aktistoffet skal godkendes eller fornyes til Kommissionen.

Høringen og dermed mulighed for at indsende information løber indtil den 06. september 2021.

Mere information om denne høring er tilgængelig på ECHAs hjemmeside.