Nyhed til virksomheder: Otte nye problematiske stoffer optaget på Kandidatlisten

09-07-2021
Kemikalier

Kandidatlisten indeholder nu 219 stoffer, som kan udgøre en risiko for mennesker og miljø, fordi de f.eks. er kræftfremkaldende, skadelige for forplantningsevnen eller hormonforstyrrende.

Stofferne på listen er kandidater til REACH forordningens godkendelsesordning; en ordning som betyder, at der skal søges om godkendelse, før stofferne må anvendes. De otte nye stoffer på Kandidatlisten bruges bl.a. i forbrugerprodukter som kosmetik, duftartikler, plastik og tekstiler.

Hvis din virksomhed sælger en vare, der indeholder mere end 0,1% af et kandidatlistestof, er du forpligtet til at informere dine kunder og det europæiske kemiagentur, ECHA, om dette. ECHA skal informeres via en indberetning til deres SCIP database. Hvis du sælger din vare direkte til forbrugere, skal du på anmodning kunne oplyse dem, hvis der er mere end 0,1% af et kandidatlistestof i varen.

Kandidatlisten opdateres to gange årligt, så det er vigtigt, at I holder jer orienteret, så I kan vurdere, om stofferne har relevans for jeres varesortiment.

Se de otte nye stoffer og deres typiske anvendelse 

Læs mere om informationspligten og SCIP databasen