Nye tal for madaffald på tværs i sektorer

01-07-2021

Der produceres hvert år 1.214.000 ton madaffald. Det viser en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen, som har kortlagt mængden af madaffald fra fire forskellige sektorer.

Danmark er forpligtet til årligt at indberette data for madaffald fra de forskellige led i fødevareværdikæden. Miljøstyrelsen har netop opdateret data for omfanget af madaffald og madspild.

Omfanget af madaffald er opdelt på følgende fem sektorer, hvoraf Miljøstyrelsen har opdateret data for de fire første: 

  • Primærproduktion
  • Forarbejdnings- og fremstillingssektoren
  • Detailhandelen og anden fødevaredistribution
  • Restaurationsbranchen og restaurationstjenester
  • Husholdninger (opgjort i 2018)

Grundet Kommissionens krav til metoden for indrapporteringer er data fra tidligere undersøgelser ikke sammenlignelige med de nye opgørelser. Det er altså ikke muligt at konkludere på udviklingen vedrørende omfanget af madaffald eller madspild fra de fire fødevareværdikædeled.

Der er benyttet forskellige metoder til at kortlægge omfanget af madaffald fra den enkelte sektor. Metoderne bygger bl.a. på data fra affaldsdatasystemet, produktionsstatistikker, data fra aktører og analyser af affaldets sammensætning.

Ud over opgørelsen af madaffald har Miljøstyrelsen også vurderet mængden af madspild for fire led i fødevareværdikæden. Opgørelserne er gennemført med det primære formål at nuancere omfanget af madspild.

 Omfanget af madaffald og madspild er estimeret til følgende:

I ton

Madaffald (inkl. madspild)

Madspild

Primærproduktion

59.000

44.000

Forarbejdnings- og fremstillingssektoren

529.000

385.000

Detailhandelen og anden fødevaredistribution

99.000

96.000

Restaurationsbranchen og restaurationstjenester

71.000

42.000

Husholdninger

456.000

247.000

Rapporterne kan læses her:

- Primærproduktion samt Forarbejdnings- og fremstillingssektoren

- Detailhandel og anden fødevaredistribution

- Restaurationsbranchen og restaurationstjenester

- Husholdninger (tidligere rapport udgivet i 2018)