Nye stier baner vej til glemt natur

06-07-2021

Nye stier, shelters og bålpladser skal lokke flere besøgende til naturområder, som kun få hidtil har lagt vejen forbi. Målet er at aflaste mere kendte naturområder. Naturen er plejet eller genskabt omkring de nye friluftsfaciliteter.

Nye stier, shelters, udkigstårne og bålpladser er på vej til tretten ukendte naturområder, som naturgæster tidligere kun sjældent kom forbi.

Det første af de i alt tretten friluftsprojekter er netop blevet færdigt og udstyret med helt nye faciliteter. Området ligger ved Ringkøbing Fjord og er gennemført af Ringkøbing-Skjern Kommune med støtte fra Miljøstyrelsens friluftspulje.

”Danskerne søger ud i naturen som aldrig før. Det er skønt og godt, men det giver også et stort pres på de kendte naturområder. Nu får vi åbnet op for nogle flere grønne områder, hvor man kan nyde fred og ro uden for mange mennesker og opleve naturens dyre og planteliv,” siger kontorchef Jane Hansen fra Miljøstyrelsen.

Friluftsprojekterne er alle lavet med udgangspunkt i, at naturen for nyligt er blevet styrket. Ved Ringkøbing er der opsat shelter og borde-bænkesæt med udsigt over et nyetableret vådområde Heager Å.

”Logikken er, at man for en lille merudgift til stier og borde og bænke gør det ny-restaurerede naturareal til et besøgsmål, hvor mange flere får glæde af naturen. Vi håber at trække nogle folk til, så vi får spredt de besøgende over et større område til glæde for alle,” siger projektleder Lene Moth fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Se kort beskrivelse af friluftsprojekterne nedenfor.

Bålhytter med udsigt til græssende køer 

Ved Næstved bliver der bygget et fugletårn ved Bjørnebækken. På Bornholm er der kommet en række nye shelters, bålhytter og stier rundt på øen i områder, hvor græsning plejer den fine natur. Hvert projekt har sin forhistorie, og der er etableret publikumsfaciliteter, som giver mening for det enkelte område.

Konkret handler friluftsprojekterne om nye vandrestier, broer og bræddestier, da flere af områderne er fugtige, samt parkeringspladser, fugletårne og en række overnatningsmuligheder og hyggeområder i form af shelters, bord-bænkesæt og bålpladser. Desuden er formidling en vigtig del af projekterne, og flere steder opsættes informationstavler om områdernes dyre- og planteliv.

I den kommende tid færdiggøres de øvrige friluftsprojekter: Tre projekter på Bornholm afsluttes denne sommer og kan allerede nu ses på udinaturen.dk. Resten bliver klar i løbet af efteråret eller til næste forår. 

”Friluftsfaciliteterne er anlagt på en tidligere losseplads, og der ligger jo en fantastisk fortælling i, at man kan gå ”fra skrot til naturperle” og få en storslået udsigt ud over vådområdet fra det nye fugletårn,” siger projektleder Lene Moth 

Læs her om friluftsprojekterne

1)    Vandretur på Sydfyn – natur og bjergtagendeudsigter

Projektet forbinder Skånemosen og Haastrup Bjerge med nationale vandresti Øhavsstien, Haastrup by og Dronningeudsigten/Trebjerg. Shelterplads, nyt stisystem, fri færdsel i to naturområder. Projektleder: Faaborg-Midtfyn Kommune 

2)    Vejle Ådal

Friluftsliv, kultur og natur i lokalt samarbejde forbinder vandreruter mellem landskabsskulpturerne i Tørskind Grusgrav og de nationale vandreruter Hærvejen og Kyst til Kyst. Projektleder: Vejle Kommune 

3)    Viborg Kommune: Tilgængelighed, faciliteter og formidling

Vådområdeprojekt i Skals Å og Kølsen Enge og grønt partnerskab giver 2,2 km sti på dige fra Himmerlandsstien til Løgstørvej via hævet træsti og broer over Trudskov Bæk og Skals Ås nye forløb.

4)     Lemvig Sødal – Ud i naturen - midt i byen

Bynære naturoplevelser med et fosforvådområde og Lemvig Sødal. Stier på nye dæmninger og på træstier forbinder trampesti. Ved Lemvig Sø kommer opholds- og overnatningsmulighed. Projektleder: Lemvig Kommune

5)      Klintholm Økologi: Naturoplevelser

Forbindelsesled mellem kyststi ved Møns Klint og Camønoen. Mulighed for at færdes i naturområdet, samt ny adgang til kysstrækningen.  

6)     Forbedring af Rundemose Shelterplads

Bålhytte, bordebænkesæt og muldtoilet. Der kommer også ny sti tør fra parkeringsplads ved Bastemose. Projektleder: Naturstyrelsen Bornholm

7)      Shelter Ravnedalen

Sprækkedal af lysåben natur i mosaik af hede, overdrev, tilgroningsskov og dansk fugleedderkop. Indtil nu få besøgende, men tæt på Rønne-Allinge vejen, og den regionale cykelrute 26.  Projektleder: Naturstyrelsen Bornholm 

8)     Shelter ved Udkæret

Shelter og bålhytte ved naturgenopretning sydvest for Almindingen og tæt på Vallensgårds Mose og Ekkodalens Moser. God plads til aktiviteter, skilte  og forbedret p-plads. Projektleder: Naturstyrelsen Bornholm 

9)     Vådområde Heager Å-Følling Bæk

Det 46 ha store vådområde med 2 store søer rummer mange fugle. På kommunens højt beliggende areal med fint udsyn opstilles borde-bænke sæt, shelter og fugletårn mm. Projektleder: Ringkøbing-Skjern Kommune

10)    Shelter i Finnedalen

Slotslyngens populære teltpladser suppleres med en kombineret shelter og bålhytte på teltpladsen for større grupper samt et muldtoilet og formidling om Slotslyngens natur og de landskabelige værdier. Naturstyrelsen Bornholm 

11)   Rundtur på Cirkelstien

Forbindelsesleddet mellem Allinge og Hammershus bliver rundstrækning over Langebjerg, Sjøljerne, Hammersø, Hammerhavn til Hammershus. Der opsættes formidlingstavle samt diskret udsigtsbænk. Projektleder: Naturstyrelsen Bornholm 

12)  Outdoorcenter Lærkedal

Et lokalt samarbejde om et udgangspunkt for friluftsliv med storshelter, madpakkehus, udekøkken m.m., med muligheder for simpel og tryg overnatning for yngre børn og læring om områdets natur. Projektleder: Naturstyrelsen Fyn 

13)  Fugletårn ved Bjørnebækken vådområde

Fugletårn ved Bjørnebækken vådområde samt 2 grusstier fra fugletårn til parkeringsplads. Desuden vil parkeringspladsen blive udvidet, så kapaciteten kan rumme et stigende antal besøgende. Næstved Kommune 

Yderligere oplysninger

Jette Raal Stockholm

Tilskud

Sofie Banke Johansen

Vandmiljø & Friluftliv, Miljøstyrelsen