Ny vejledning om drikkevand til vandværker og kommuner

01-07-2021
Vand i hverdagen

Hvor meget skal vandværkerne teste drikkevandet, hvor skal der tages vandprøver, og hvornår kan kommunerne dispensere fra kravene til drikkevandet?
Svar på det og meget mere kan man læse om i udkast til Miljøstyrelsens nye vejledning om drikkevand, der nu sendes i høring frem til 27. august.

Vejledningen udspringer af drikkevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsynings­anlæg), der i foråret 2021 er blevet ændret med ikrafttrædelse d. 1. juli 2021.

 

Vejledningen er opdateret med udgangspunkt i bekendtgørelsens nye §§ 16-21 om dispensation. Det er særligt kapitel 5, om påbud, og kapitel 6, om dispensationer, der er nye.

 

Det nye vejledningsudkast er udarbejdet med afsæt i den ny bekendtgørelse. Link: Læs bekendtgørelsen her

 

Miljøstyrelsen har i foråret 2021 opdateret Drikkevandsvejledningen (Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg). Link til høringsportalen.

 

Drikkevandsvejledningen har været under opdatering i længere tid, idet udkast til dele af vejledningen senest har været i offentlig høring i 2020.

 

Yderligere oplysninger:

 

Funktionsleder: Hans Peter Birk Hansen